Emneord: Personlighed, forandring, personlighedstest, livsændringer, trækteori, svære livsændringer, socialpsykologi, eksistentialisme, råd til når man står i en forandring, kærestebrud, studieskift, udveksling

Personligheden er et af psykologiens store mysterier. Et væld af forskere og tænkere har gennem tiden forsøgt at give et svar på, hvordan vi bedst beskriver hvem, vi er og hvorfor, vi er forskellige fra hinanden. Personligheden er en størrelse, der kan være svær at indfange, fordi den på samme tid virker stabil og foranderlig. Mange kender følelsen af at møde en gammel ven, man ikke har set i mange år, og så føles det med det samme som i gamle dage, for I er stadig begge to de samme, som da i skiltes. Modsat oplever de fleste også at forandre sig i løbet af livet – måske særligt i forbindelse med store livsskift.

Netop de store forandringer i livet, hvor ens omgivelser pludseligt ændrer sig, skal denne artikel handle om. Du vil kunne læse om forskellige teorier om personligheden, der giver forskellige bud på, hvad ændringer i ens kontekst betyder for ens personlighed.

Til sidst i artiklen vil der være 4 gode råd til dig, der står midt i en svær forandring.

Personlighed - foranderlig

Livet er fyldt med forandringer

Selvom hverdagen kan føles ensformig er livet fyldt med forandringer. Nogle er en del af livsmanuskriptet og derfor forventelige, som når man flytter hjemmefra eller starter studie. Andre kan komme som et chok, som når man oplever et kærestebrud eller bliver fyret. Nogle går man alene igennem mens andre, som den nuværende coronaepidemi, deles med hele verden. Nogle er spændende, mens andre er hårde og tunge at vænne sig til.

Selv står jeg lige nu i en særlig livssituation. Jeg er flyttet til Canada for at studere og har efterladt alt og alle, jeg kender, hjemme i Danmark. Med ét er hele min hverdag blevet forandret. Det er jo en gammel kliché, at man finder sig selv, når man tager ud at rejse. Og jeg har da også kunnet mærke mig selv på en anden måde end i mit trygge liv derhjemme. Derfor har jeg tænkt en del over, hvad det har betydet for min personlighed at være afsted. Har jeg fundet ind til en kerne, der hele tiden har været inde i mig, eller er jeg blevet forandret af mit nye liv?

Derfor har jeg vendt mig mod 3 store psykologiske teorier for bedre at forstå, hvad det hele betyder:

  1. Din personlighed er dine stabile træk – trækteori
  2. Din personlighed er social
  3. Din personlighed er et valg

Læs om de 3 forskellige psykologiske teorier om personligheden her:

1. Din personlighed er dine stabile træk – trækteori

En af de største skoler indenfor personlighedspsykologi er trækteori. Her forstås personligheden som en stabil del af dig på tværs af kontekster. Alle har altså nogle bestemte træk, som følger dem mere eller mindre gennem hele livet. Der findes forskellige modeller inden for trækteorien, hvor du måske har stødt på nogen af dem via jobsamtaler. Èn af dem er HEXACO-modellen, som mener at alle mennesker kan beskrives ud fra disse 6 træk. Hvert menneske kan karakteriseres ved, hvordan disse træk er sammensat og hvor stærke eller svage de enkelte træk er hos den enkelte:

  • Emotionalitet
  • Ekstroversion
  • Venlighed
  • Åbenhed
  • Samvittighedsfuldhed
  • Ærlighed/Ydmyghed

I denne tankegang bliver personligheden en kerne ved mennesket. Du har altså en vis psykologisk sammensætning, som du tager med i de forskellige kontekster, som livets skift bringer. Udtrykket ”at finde sig selv” afspejler også denne tankegang. Altså at vi har en stabil kerne, som man kan opdage.

Jeg genkender selv noget af denne måde at tænke om personligheden på fra mine oplevelser i Canada. Selvom jeg kom med en intention om at være åben for alt, så jeg hurtigt hvordan visse mønstre gentog sig. Jeg mærkede en trang til at opsøge mennesker, der kunne rumme mit behov for at snakke om følelser og lyst til at opleve kunst, musik og teater. Begge ting der måske kan forklares ved at jeg scorer højt på trækkene Emotionalitet og Åbenhed. Alligevel synes det ikke helt at kunne forklare min oplevelse her. Der var måske en grund til, at jeg måtte opsøge bestemte mennesker for at holde fast i min gamle personlighed.

Her kan du teste dig selv og se, hvordan du scorer på de forskellige træk inden for HEXACO-modellen. Her finder du en anden anerkendt personlighedstest Big Five. Begge test er forskningsbaseret.

Din personlighed er social

2. Din personlighed er social

Andre teorier fokuserer i stedet på personlighedens socialitet. Nogle mener endda, at vi slet ikke har en indre kerne, men at vores personlighed i stedet findes imellem mennesker. På den måde findes vi aldrig isoleret men altid i samspil med en anden. Selv når vi er alene, forstår vi altid os selv i relation til andre.

Når jeg snakker med min mor, er jeg én, på arbejdet en anden og med mine venner en tredje. Mange af vores sociale relationer er forholdsvis stabile gennem livet. Derfor kan man stadig opleve at have en stabil personlighed, men i de store livsskift kan man risikere at blive rystet i sin grundvold. Samtidig kan en forandring i ens liv give en mulighed for at ”forny” sig selv og prøve nye roller af. At være flyttet til et andet land har for mig været forbundet med en enorm frihed, fordi jeg ikke længere eksisterer i de gamle relationer. Pludselig har jeg opdaget nye interesser og måder at være på. Lige så meget som der kan være en tryghed ved at kende sin kerne, er der også noget smukt i, at vi kun eksisterer i kraft af hinanden.

I dette afsnit af podcastet Invisibilia kan du høre mere om personlighedens foranderlighed.

3. Din personlighed er et valg

En tredje tilgang til personlighedens gåde kommer fra den filosofiske retning eksistentialismen. Her forstår man mennesket som udspændt mellem to poler:

Endeligheden og Uendeligheden

Endeligheden er vores livsvilkår. Alt det som er givet i livet, alle tilfældighederne og alt det, vi ikke har nogen magt over.

Uendeligheden er vores grundlæggende frihed. Vi har friheden til at forholde os til os selv og verden. Selvom du måske ikke har mulighed for at kontrollere, hvordan dit liv forandrer sig, så er du altid fri til at vælge, hvordan du forholder dig til de forandringer. Et kendt og voldsomt eksempel stammer fra 2. verdenskrig. Folk kunne ikke bestemme, om de endte i koncentrationslejrene og hvordan deres skæbne herfra ville gå – men de var frie til at vælge, hvordan de ville forholde sig til situationen, og dem der forstod det, var også dem der mentalt klarede sig bedst igennem.

Vi har altså noget at skulle have sagt om, hvorvidt vi vil lade os ændre, når vores liv forandrer sig omkring os, eller om vi i stedet vil holde fast i vores selvforståelse på trods af nye omstændigheder. Det er måske derfor, jeg har haft svært ved at bedømme, om jeg er blevet ændret af at være i Canada, eller om jeg nærmere har opdaget mig selv. Svaret ligger nok et sted i mellem. Jeg har taget vigtige dele af mig selv med fra Danmark og mærket dem tydeligt, når de er stødt ind i nye omstændigheder. Men jeg har også valgt at ændre mig for at kunne møde nye mennesker og opleve nye måder at leve på.

Hvem er jeg så, når livet ændrer sig?

Hvem er jeg så, når livet ændrer sig?

Psykologien kan desværre (eller heldigvis?) ikke give noget entydigt svar på, hvad der sker med os, når vores liv forandrer sig omkring os. I stedet kan den tilbyde nye perspektiver at spejle sig i og nye måder at forstå verden omkring os. Trækteorien kan vise os, at vi har nogle stabile træk, der følger os gennem livet. Selv når alt omkring os er forandret, har vi en indre kerne, der kan bidrage med tryghed og vished. De mere sociale teorier peger i stedet på, at forandringer i vores liv kan give os muligheden for at finde et nyt selv. Vi kan løfte blikket og se ud på os selv i kraft af nye relationer og kontekster. Hvor trækteorien kunne bidrage med en tryghed, kan disse teorier i stedet bidrage med et blik for de muligheder, forandringerne bringer.

Konklusionen er dermed, at vi ikke er dømt til at være en bestemt person gennem hele vores liv men opstår i stedet igen og igen i nye sammenhænge på nye måder. Endelig bidrager det eksistentielle perspektiv med en påmindelse om vores grundlæggende frihed. Vi står selv med valget om, hvorvidt vi vil forholde os til os selv som væsener med en stabil identitet eller som evigt omskiftelige og dynamiske størrelser. Eller noget derimellem.

Psykologiens mangfoldighed gør, at vi kan gå det sted hen, der resonerer med os lige netop i den situation, vi står i, i lige netop dette øjeblik – alt efter om vi har brug for at forstå vores indre stabilitet, foranderlighed eller frihed.

Personlighed - 5 råd til dig der står midt i en svær forandring

4 gode råd til dig, der står midt i en svær forandring

Uanset hvilken af de forskellige personlighedsforståelser du læner dig op af, er her 4 råd til dig, der står midt i en forandring. Rådene er skrevet af vores psykolog Elena Leah.

Mind dig selv om, at forandringer er en del af livet:

Når man står midt i en forandring i livet, er det ikke unormalt at glemme at se det større perspektiv. Følelsen af forvirrethed eller fortvivlelse kan fylde så meget, at man kan komme til at overse, at forandringer er en del af livet. Og at man på den ene eller anden måde nok skal komme på den anden side. Det kan for nogen være hårdt at høre mens de står i stormen. Men intet studiestart, kærestebrud eller jobskifte varer for evigt. Husk derfor at minde dig selv om det, når det er sværest at være i.

Skab tryghed og selvomsorg:

Noget af det svære ved forandringer er, at tingene bliver kastet op i luften og rutiner og forudsigelighed dermed også ryger sig en tur. De fleste kan godt lide at have et overblik over, hvad de kan forvente og hvad målene er. Men under forandringer kan disse variabler blive uklare. Det vil typisk skabe ubehag, ængstelighed, søvnforstyrrelser og måske andre symptomer. Derfor opfordrer jeg dig til, at du er ekstra opmærksom på at skabe selvomsorg og tryghed. Det er særligt nu, du skal være rummelig over for dig selv og holde den indre kritiker i udstrakt arm. Lav evt. nogle faste og forudsigelige planer, som kan give dig tryghed. Det kan fx. være, at du hver 3. dag facetimer med en god veninde, hvis du er på udveksling. Eller at du dagligt går en tur og får luft og tanketing, hvis du går igennem et kærestebrud.

Overvej om der er måder, du kan vokse med forandringen:

Nogle forandringer, som studieudveksling, at flytte hjemmefra samt få et nyt job, er oftest selvvalgte og positive forandringer. På trods af nervøsitet og ængstelighed kan de fleste godt se, at det også vil bære en masse positivt med sig. Andre forandringer, som kærestebrud og en fyring, er ikke nødvendigvis selvvalgte. Prøv alligevel at se, om du kan vokse med oplevelsen. Måske kærestebruddet i virkeligheden også sætter dig fri og giver dig mulighed for at undersøge, hvem du egentligt er. Og hvad du egentligt ønsker for et parforhold. En fyring kan give mulighed for at revurdere, hvilket job din personlighed bedre passer ind i.

Hvis det virker for overvældende, så kontakt en psykolog:

De fleste forandringer vi står over for gennemleves uden hjælpen fra profesionelle. Hvis du alligevel føler, at din livsforandring bliver for meget, kan du overveje at få terapi hos en psykolog. Psykologen kan hjælpe dig med at navigere i forandringen og du kan føle dig mindre alene i situationen. Hvis alt andet føles uoverskueligt, kan visheden om at have en fastlagt psykologsamtale i kalenderen, hvor man får mulighed for at komme ud med alle sine tanker, følelser og overvejelser, trøste og lette. Vi har haft mange samtaler med studerende og unge, som fx. har følt det overvældende med udveksling, angst, depression, stress, corona, kærestebrud, dødsfald og mange andre forandringer.

Bestil en psykologsamtale her, hvis du overvejer at få professionel hjælp undervejs i din forandring.


Lise Hagen

Lise Hagen

Jeg interesserer mig for mange dele af psykologien, der jo spænder over mange videnskabelige discipliner. Særligt er jeg optaget af de mere humanistiske og sociokulturelle retninger såsom den narrative psykologi, eksistenspsykologien, fænomenologisk psykologi og poststrukturalisme.

0 Kommentarer

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *