At se ens barn kæmpe med skolevægring kan være en hjerteskærende oplevelse. Det kan føles som om, at verdenen er vendt på hovedet, og at man som forælder står magtesløs. Men vær ikke bange, forståelse og støtte kan gøre en stor forskel. I denne guide vil vi besvare de mest almindelige spørgsmål om skolevægring.

Hvad er skolevægring?

Skolevægring er mere end blot at have en dårlig dag i skolen. Det er en vedvarende modvilje mod at gå i skole, som ikke skyldes fysiske sundhedsproblemer eller andre åbenlyse årsager. Børn med skolevægring kan opleve intense følelser af angst, frygt eller stress i forbindelse med skolen, hvilket gør det vanskeligt for dem at deltage i undervisningen.

Det er vigtigt at være opmærksom på tegnene på skolevægring. Disse kan omfatte:

  • Gentagne klager over fysiske symptomer, som mavesmerter eller hovedpine, især om morgenen på skoledage.
  • Stærk modvilje mod at gå i skole og forsøg på at undgå skolegang ved at være syg eller insistere på at blive hjemme.
  • En pludselig og markant forringelse i akademiske præstationer.
Skolevægring 2

Hvad forårsager skolevægring?

Skolevægring kan have flere underliggende årsager. Det kan skyldes angst, både social angst og præstationsangst, hvor børn føler sig overvældede af kravene i skolen. Familierelaterede problemer såsom skilsmisse, konflikter derhjemme eller en følelse af ikke at høre til, kan også bidrage til skolevægring. Desuden kan mobning, indlæringsvanskeligheder eller en generel utilfredshed med skolens miljø være faktorer. For at forstå dit barns skolevægring, er det vigtigt at identificere hvilke faktorer der er på spil.

Hvad er konsekvenserne?

Skolevægring kan have alvorlige konsekvenser for dit barns akademiske, sociale og følelsesmæssige udvikling. Og derfor skal det tages alvorligt. Faglige præstationer kan falde, hvilket kan føre til bagudgang i skolen. Social isolation kan forekomme, da børn med skolevægring ofte føler sig anderledes eller udstødt. Desuden kan den mentale sundhed lide under stress og angst forbundet med skolevægring, hvilket kan føre til depression og andre psykiske problemer.

Skolevægring

Hvad gør vi som forældre for at støtte vores barn med skolevægring?

Som forældre spiller du en central rolle i at støtte dit barn gennem skolevægringsprocessen. Det er vigtigt at skabe et åbent og støttende miljø, hvor dit barn føler sig trygt nok til at dele sine bekymringer og følelser om skolen. Lyt aktivt til dit barns bekymringer og vis empati. Sørg for at arbejde tæt sammen med skolen for at udvikle en støtteplan, der passer til dit barns behov. Vær tålmodig og opmuntrende, og ros dit barn for selv de mindste fremskridt.

Tidlig intervention, hvis problemer opstår, kan også være afgørende for at forhindre skolevægring i at udvikle sig til et alvorligt problem.

Hvordan kan det behandles?

Behandling af skolevægring kræver en holistisk tilgang, der adresserer både de psykologiske og miljømæssige faktorer, der bidrager til problemet. Via narrativ terapi identificeres årsagerne til skolevægringen, og psykolog og elev kan sammen finde redskaber til at håndtere den angst eller ubehag, som er forbundet med skolen. Familieterapi kan hjælpe med at tackle eventuelle familierelaterede problemer, der kan påvirke skolegangen. Famileterapi kan iøvrigt hjælpe jer forældre i, hvordan I kan forstå og understøtte jeres barn i denne udfordring. Når relevant, bygger vi også bro til skolen med forslag og informationer, så skolen også kan være opmærksom og understøtte barnet.

Hvilke af vores psykologer arbejder med skolevægring?

Psykolog Sofie Jul Nielsen - Skolevægring

Psykolog Sofie Jul Nielsen

Sofie har erfaring som familiebehandler ved Kommunen og er børnesagkyndig ved Familieretshuset. Sofie har derfor meget erfaring med terapeutiske samtaler med bla. børn og unge i 6-20års alderen mhp. skolevægring og de udfordringer børn og unge kan opleve.

Hun arbejder både med barnet individuelt og med familien, som helhed, for at favne familien og opnå størst mulig indsigt i situationen samt sammen finde løsningsmuligheder.

Mange familier har svært ved at komme i almindelig dagtid. Sofie tilbyder også tider efter kl. 17 samt i udvalgte weekender mod et tillæg.

Læs mere om Sofie her.

Sofies mail: psykologsofiejul@proton.me