Psykolog Kiva Maria Krohn

Mail: psykologkrohn@protonmail.com – Tlf. og sms: 27 82 05 10

Psykolog Kiva Maria Krohn

Mit navn er Kiva (f. 1989), og jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2017. Jeg har igennem flere år været interesseret i unge og det tidlige voksenliv i kombination med de problemer, man kan blive ramt af i denne del af livet. Der kan være mange forskellige grunde til, at vi rammes af udfordringer i vores liv, men i langt de fleste tilfælde, vil det have noget at gøre med, at der er noget som står i vejen for det liv, vi gerne vil leve. Det kan være svært selv at få øje på disse sammenhænge, og det kan derfor være gavnligt at tale med en psykolog.

Kiva som din psykolog

Jeg er især optaget af den indflydelse som krav og forventninger kan have for det at være ung. Jeg oplever, at krav og forventninger for mange unge kan være så dominerende, at det bliver vanskeligt for den enkelte rent faktisk at mærke, hvad der er betydningsfuldt i det liv, vi lever. Det kan også være vanskeligt at mærke, hvor disse krav og forventninger kommer fra – om det er fra en selv, ens venner, ens forældre eller fra samfundet. Det vil jeg gerne hjælpe dig med at finde ud af.

Jeg tager udgangspunkt i narrativ terapi, hvilket betyder, at vi i terapien blandt andet skal gå på opdagelse i de fortællinger, du har om dig selv, mennesker omkring dig og om livet i det hele taget. Disse fortællinger er vigtige, fordi de skaber mening og har betydning for, hvordan vi oplever, at det er muligt at handle. Det er igennem udforskningen og skabelsen af flere mulige fortællinger, at vi i fællesskab kan skabe forandring i dit liv.

I samtalerne med dig er det vigtigt for mig, at jeg møder dig der, hvor du er, og at du føler dig tryg. Jeg gør mig derfor umage med at være i øjenhøjde, at tage tingene i dit tempo og at skabe nogle klare rammer for vores samtaleforløb, så du ved, hvad du kan forvente af mig.

Jeg arbejder med følgende emner:

Arbejdserfaring:

Jeg modtager supervision fra erfarne psykologer. Udover at være tilknyttet Elena Leahs private praksis, underviser jeg i socialisationsteori på Institut for Psykologi ved Københavns Universitet.

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt. Det betyder, at alt, vi taler om i terapien, bliver behandlet fortroligt. Herudover følger jeg psykologloven samt de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.

Bestil en terapisamtale eller gratis kemisamtale hos mig her.