Hos Elena Leah & Psykologerne tilbyder vi behandling af ensomhed. Uanset om det er ensomheden der er i fokus eller om den er en del af det samlede billede, har vi erfaring med at hjælpe vores klienter. Har du brug for hjælp, kan du bestille tid hos os allerede i dag her.

Behandling af ensomhed her i København

Vi tilbyder professionel og omsorgsfuld hjælp, hvis du døjer med ensomhed i livet. I dette indlæg kan du læse mere om, hvad ensomhed er, hvordan vi arbejder med ensomhed og hvem af vores psykologer der kan hjælpe dig.

Mange med ensomhed oplever, at deres problematik ikke bliver taget seriøst. Det skyldes delvist, at mange med ensomhed synes det er pinligt at snakke om. Så kan det være svært virkelig at forstå, hvor omfattende ens ensomhed er for omgangskredsen. For den enkelte medfører det, at man føler sig endnu mere alene med sin ensomhed. Men det skyldes også, at ensomhed ikke er en diagnose. Hvis du i dag fortæller, at du har fx depression, stress eller angst, vil mange forstå at det medfører et begrænset og krævende liv, og at der ofte er brug for hjælp fra en professionel. Har du familie, et par venner og er tilknyttet arbejde eller skole, formoder folk automatisk at du har en omgangskreds og kan derfor have svært ved at forstå tyngden af din ensomhed.

Hvis du har følt dig ensomhed i længere tid og du føler det hæmmer din trivsel og livsglæde, anbefaler vi dig at opsøge behandling af ensomhed. Længerevarende ensomhed er nemlig forbundet med en række andre psykiske og fysiske udfordringer.

Ensomhed er et unødvendigt tabu

Det er vigtigt for os at slå fast, at alle slags mennesker kan opleve ensomhed i perioder. Du er hverken underlig, uønsket eller forkert, hvis du føler ensomhed. Tværtimod er det netop helt naturligt og menneskeligt, at du ønsker mere forbundethed og social interaktion med andre mennesker.

DR3 har lavet denne fine video med forskellige unge, som fortæller om deres ensomhed. Den er god til at vise, at helt almindelige og velfungerende mennesker, også kan opleve ensomhed. Præcis som vi dagligt oplever det i vores praksis.

Vi er af den overbevisning, at alle har muligheden for, og fortjener, at føle sig set og hørt og forbundet til andre mennesker.

Hvad er ensomhed

Ensomhed er en trist følelse, hvor vi oplever manglen på forbundethed med andre mennesker. Vores behov for social samvær er forskellig fra person til person. For hver person er der forskel på, hvor hyppigt vi har brug for social samvær, med hvor mange forskellige mennesker, og hvilken slags kvalitet af social samvær der er brug for. Fælles er dog, at vi alle har brug for at føle os forbundet med andre mennesker i et eller andet omfang. Får vi ikke vores sociale behov opfyldt over længere tid, kan det udløse ensomhed.

Hvis du vil læse mere generelt om ensomhed, hvorfor man bliver ensom og hvilke faktorer, som øger risikoen for ensomhed, så kan du læse mere her.

Du kan finde mere om de nyeste tal omkring ensomhed her.

Typiske tegn på ensomhed

  • Tristhed
  • Følelse af tomhed, håbløshed og at ingen forstår én
  • Tiltagende fokusering på sig selv og de ting man ikke kan finde ud af og ikke lykkes med
  • Tiltagende usikkerhed og nervøsitet i sociale kontekster
  • Sammenligning med andres liv
  • Nedsat lyst og energi til sociale arrangementer; isolationstrang
  • Lavt selvværd
  • Fysiske symptomer som søvnbesvær, hovedpine og ændring i spisevaner kan også vise sig efter noget tid
Hjælp til ens ensomhed København

Behandling af ensomhed hos Elena Leah & Psykologerne

Hos Elena Leah & Psykologerne ser vi oftest, at ensomhed fylder som en ekstra faktor ved siden af andre psykiske udfordringer.

Har du fx depression, er et af kendetegnene på depression, en lyst til at isolere sig. Det kan medføre/ forstærke ensomhed. Har du angst, kan det medføre det samme. Har du en spiseforstyrrelse, kan ambivalensen mellem at få hjælp og det at skjule spiseforstyrrelsen, medfører en manglende følelse af forbundethed til andre mennesker, da det er svært at være ærlig omkring sine tanker og følelser.

Uanset hvordan det ser ud hos dig, går vi i vores praksis op i at høre om præcis hvem du er som menneske, hvad du døjer med og hvilke ønsker du har for dit fremtidige liv.

Narrativ og eksistentiel terapi

Hos Elena Leah & Psykologerne ser vi ikke psykiske udfordringer som isolerede instanser. Istedet undersøger vi sammen med dig det større billede. Vi går på opdagelse i, hvad historien om din ensomhed er, og om den eventuelt har følgesvende, som fx depression, angst eller andre psykiske udfordringer. For at vi kan hjælpe dig af med din ensomhed, finder vi også sammen ud af, hvilken slags social samvær du egentligt ønsker i dit liv, og hvad der er realistisk.

Vi har herudover en værktøjskasse vi kan trække øvelser og forslag op fra, som er tilpasset netop din ensomhed og eventuelle andre psykiske udfordringer.

At arbejde med sine psykiske udfordringer fra flere sider, end blot at forsøge at løse det ved at starte til en ny hobby, vil give dig en bedre forståelse af dig selv og dine behov også fremadrettet.

Behandling af ensomhed - balloner

Hvad er årsagen til ensomhed

Når vi arbejder med ensomhed, kigger vi særligt på, hvorfor netop du oplever ensomhed. Ensomhed kan fx. opstå hvis du har svært ved social interaktion, du bekymrer dig meget om, hvad andre tænker om dig. Du kan have svært ved at tage initiativ, og vise hvem du virkelig er. Nogle vil endda beskrive det som en social angst. I terapien kan vi finde ud af, hvorfor du har de konkrete udfordringer og hvordan du kan få øvet dine sociale kompetencer og føle dig mere sikker i dig selv.

Måeske du opelver ensomhed på baggrund af, at være flyttet til en ny by. Alle andre omkring dig har travlt med arbejde og de venskaber de i forvejen har.

Vi ser også ofte ensomhed forbundet med ledighed. Dine venner er andre steder i livet og har travlt med de ting, mens du kan føle dig lammet og at dit liv er gået i stå. Hvis du er den eneste i din omgangskreds, som er ledig, eller hvis du ikke snakker med andre om din ledighed, kan du hurtigt føle dig misforstået, forkert og handlingslammet. Det kan på sigt medføre en oplevelse af fravær af forbundethed og derved ensomhed.

For at vi kan hjælpe dig bedst muligt, finder vi sammen ud af, hvad netop din ensomhed er forskyldt af.

Hvem af vores psykologer arbejder med ensomhed

Hos Elena Leah & Psykologerne arbejder vi alle 3 med ensomhed. Herunder kan du læse om prakssissens tre psykologer og en præsentation af os hver. Du kan bestille en psykologsamtale hos os her.

Psykolog Kiva Krohn

Psykolog Kiva Krohn

I samtalerne med dig er det vigtigt for mig, at jeg møder dig der, hvor du er, og at du føler dig tryg.

Læs mere om mig her.

Psykologkrohn@protonmail.com

Tlf. & SMS: 27 82 05 10

Henriette - Arbejder med problemer

Psykolog Henriette Sievers

Jeg gør mig umage for at møde dig med nysgerrighed, anerkendelse, respekt og til tider en venlig undren.

Læs mere om mig her.

Psykologsievers@protonmail.com

Tlf. & SMS: 4271 3155

Psykologpraksis Elena Leah

Psykolog Elena Leah

Behandling af ensomhed er essentielt, i en tid hvor mange unge døjer med ensomhed. Jeg tilbyder et trygt og roligt rum, hvor vi kan undersøge, hvilket liv du ønsker, og hvordan vi sammen får dig videre fra din ensomhed.

Læs mere om mig her.

Psykolog@elenaleah.dk SMS: 27346102