Hos Elena Leah & Psykologerne kan du få angstbehandling af angst i hjertet af København. Uanset om det drejer sig om generaliseret angst, sociale fobier, panikangst, eksamensangst eller andet, så har vi god erfaring med at hjælpe og give vores klienter angstbehandling. Du kan booke tid her allerede i dag.

Angst behandling i København hos Elena Leah & Psykologerne

Angst er ikke noget, man skal kæmpe med alene. Hvis du plages af angst i din hverdag kan du få professionel hjælp her. Hos Elena Leah & Psykologerne tilbyder vi behandling af angst i hjertet af København. Her på siden kan du blandt andet læse om symptomerne på angst. Hvis du kan genkende nogen af dem og har lyst til at få hjælp til at få det bedre, er du velkommen til at kontakte os på psykolog@elenaleah.dk eller booke din første tid her:

Behandling af angst i København

Behandlingen foregår i Elena Leahs psykologpraksis i indre København. Lokalerne ligger i en baggård på Strøget og skaber trygge og rolige rammer omkring samtalerne. Her kan du se billeder af stedet, hvis du er nysgerrig. Behandlingen foregår i fuld fortrolighed og tager altid udgangspunkt i dig og dine behov.

Angst kan vise sig på mange måder, og derfor vil det også være forskelligt, hvad, der kan hjælpe dig til at leve et mindre angstpræget liv.

Forskellige typer angst

Det er almindeligt at føle angst – angst kan være sund

Du er på vej op i den højeste rutsjebane i Tivoli. Dine håndflader er svedige og dit hjerte slår hurtigt. Du bekymrer dig om, hvad der mon sker, når vognen tipper ud over kanten. Sidder du mon godt nok spændt fast? Du bliver overvældet af følelser af frygt og mange bekymringer. Kan du genkende dette scenarie? Så har du oplevet angst.

Alle mennesker kender til at føle angst. Det er en helt normal og sund følelse, der er udviklet til at få os til at reagere hurtigt i livstruende situationer. Et lettere forhøjet angstniveau kan i nogle situationer faktisk være gavnligt, hvis man skal præstere fx til en eksamen. Det kan give overblik og fokus, og lukke ned for de fysiologiske behov. Men angstniveauet skal ikke stige meget, før det hurtigt bliver en ulempe. Man bliver rundt på gulvet, og nogle oplever helt at blive lammet af angst. Den slags angst er ikke sund. Kroppen kan ikke holde til at tro, at den er i en livstruende situation alt for længe ad gangen.

angstbehandling i København

Når man lider af angst – Uro i kroppen og negative tanker

Fordi angst i udgangspunktet er helt normalt, er det svært klart at definere, hvornår der er tale om en længerevarende angstlidelse, hvor angsten kræver behandling. Tre ting, der kan gøre det relevant at tale om angst som en sygdom, er disse:

 • Hvis angsten er meget intens og opleves ofte.
 • Hvis angsten afholder en fra at kunne leve det liv, man gerne vil leve.
 • Hvis ansgsten forårsager smerte for den, der føler den.

Angst er sammen med depression faktisk en af de mest almindelige psykiske sygdomme – desværre også blandt mange mennesker, der er unge.

Angst består af to typer af symptomer: Kropslige symptomer og psykiske symptomer.

De fysiske symptomer og kropslige reaktioner dækker fx over:

 • Hjertebanken
 • Rysten
 • Sveden
 • Trykken for brystet
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Sortnen for øjnene
 • Svimmelhed
 • Mundtørhed
 • Kvalme
 • Mavepine
 • Muskelspændinger

De psykiske symptomer på angst handler om tanker og følelser og kan fx være:

 • Indre uro
 • Konstant nervøsitet
 • Ængstelige
 • Negative tanker
 • Frygt for at blive sindssyg
 • Frygt for at blive til grin eller angst for at dø.

Disse kernesymptomer går igen på tværs af en lang række ret forskellige typer angstlidelser. Herunder kan du læse om, hvad fobier, social fobi, socialangst, generaliseret angst og panikangst er. Der er mange former for angst og således mange grunde til at søge behandling og have gavn af at tale med psykologen.

Fobier

En fobi er en angstlidelse, som er rettet mod noget helt specifikt. Hvis man har en fobi, oplever man frygt for et bestemt ellers ufarligt objekt eller situation, som man forsøger at undgå. Nogle af de mest almindelige fobier er højdeskræk, frygt for bestemte dyr såsom edderkopper eller slanger og agorafobi. Agorafobi er frygt for offentlige steder. Der findes utroligt mange fobier, og de er også påvirkede af kultur. Fx er der i nyere tid opstået fobien nomofobi – frygten for at være uden sin telefon.

Social angst

Social angst eller socialfobi er en særligt udbredt fobi. Det er frygten for sociale situationer. Den indebærer ofte angst for andres negative vurderinger af en. Angsten retter sig mod bestemte sociale situationer. Det kan fx være at tale foran en menneskemængde eller at spise på offentlige steder. Mange mennesker, der lider af socialangst, plages ofte af tanker om, hvordan de fremstår i sociale situationer. De kan have tendens til at tænke negativt om dem selv, selvom de har lykkedes godt i en social situation. Det er et godt eksempel på, hvordan de følelser, der knytter sig til angsten, kan være helt irrationelle. Den slags negative tankemønstre hænger nogle gange sammen med lavt selvværd.

Generaliseret angst

I modsætning til de ovennævnte typer af fobier er generaliseret angst ikke en angstlidelse, der er rettet mod noget helt specifikt. Når man lider af denne type angst, er man præget af følelser af angst, uro og bekymringer rettet mod mange forskellige ting i ens hverdag. Det kan være svært at kontrollere de bekymrede tanker og svære følelser, og de kan komme til at fylde rigtig meget i ens liv. Denne type angst følges også ofte af flere kropslige symptomer på angst såsom muskelømhed, udmattelse og rastløshed.

Panikangst

Panikangst er en form for angst, hvor det mest karakteristiske symptom er oplevelsen af angstanfald. Angstanfald er korte, intense anfald af angst. Ofte oplever man meget kraftig hjertebanken og hyperventilation. De fysiske symptomer på angst følges af en stærk følelse af livstruende fare og panik. Ud over selve angstanfaldene karakteriseres panikangst også ved en frygt for, at et angstanfald vil opstå. Derfor kæmper mange med panikangst også med agorafobi. Frygt for offentlige steder opstår, fordi man bliver bange for, at et angstanfald vil opstå et sted, hvor det er svært at slippe væk.

Hvordan behandler vi angst hos Elena Leah & Psykologerne

Mange unge mennesker henvender sig til os med ønsket om at slippe af med deres angst. Vi har stor erfaring på området og ved, hvor hæmmende lidelserne kan være for ens hverdag. Vi ønsker at hjælpe flest muligt med at komme af med angsten, håndtere angsten og genvinde følelsen af kontrol samt styrke i ens liv.

angstbehandling i København

Kognitiv terapi, narrativ terapi og løsningsfokuseret terapi

Der er mange måder at behandle angst på. Mange taler positivt om kognitiv terapi indenfor behandling af angst. Den kognitive terapi er en simpel og ligetil terapeutisk metode, som er nem at anvende og som arbejder med at eksponere dig for din angst og derved gøre den gradvist mindre. Desværre viser forskning også, at denne type af terapi kun virker kortvarigt. Fordi man ikke får de underliggende forståelser af sin angst med, popper den nemt op igen.

Hos os bruger vi en blanding af metoder i vores behandling. Via narrativ terapi bliver du klogere på, hvor din angst stammer fra, hvad den “vil dig”, om den kan bruges på nogle konstruktiv måde. Via den løsningsfokuserede metode hiver vi vores værktøjskasse frem og finder måder, hvorpå du kan udfordre angsten, genvinde styringen over angsten og stille og roligt få en følelse af at blive dig selv helt igen.

Arbejdet med angst, ligesom arbejdet med alle andre slags psykiske udfordringer, ser forskelligt ud fra forløb til forløb. Hvor meget der bruges af den kognitive terapi i kontrast til fx. den narrative terapi afhænger af hvem vi sidder over for, hvilken angst der arbejdes med etc. Vi går op i at tilpasse behandlingen til den enkelte.

Medicinsk angst behandling

Nogle gange kan tankerne og følelserne i forbindelse med angsten blive så overvældende og hæmmende, at man kan overveje medicinsk behandling af angst. Vi har erfaring med, at det er effektiv behandling at kombinere terapien med medicinsk behandling.

Benzodiazepiner har en dokumenteret effekt i behandlingen af angst. Benzodiazepiner mindsker angst og de forskellige fysiske og psykiske angstsymptomer forbundet hertil. Det giver en beroligende samt muskelafslapppende effekt og effekten kan normalt mærkes relativt hurtigt.

Iøvrigt anvendes benzodiazepiner også i forbindelse med søvnforstyrrelser, som ofte også ses i forbindelse med angstudfordringer.

Det er vores erfaring, at benzodiazepiner giver overskud og klarhed til at arbejde med ens angst. Overvejer du benzodiazepiner skal du bestille en tid ved din egen læge. Denne kan via en test vurdere om du har angst, i hvilken grad og om der er behov for medicinsk behandling. Enten vil denne udskrive benzodiazepiner direkte til dig, eller måske skal du forbi en psykiater først til vurdering. Det er ikke unormalt, at folk med angst også har en eller anden grad af depression. Hvis dette er tilfældet kan snakken om antidepressiv medicin også komme i spil.

Om du vælger at tage imod medicinsk behandling eller ej er altid op til dig. Uanset, anbefaler vi altid først at forsøge sig med terapi alene. Al medicinsk behandling af angst er forbundet med bivirkning, og jo flere af dem vi kan undgå, jo bedre.

Læs mere om benzodiazepiner her.

Hvem af vores psykologer arbejder med angst behandling

Hos Elena Leah & Psykologerne er vi tre psykologer fra Københavns Universitet, som alle har erfaring med arbejdet med angst. Vi får mange klienter ind, hvor angst er den primære årsag eller en følgeeffekt. Uanset hvilken psykolog du vælger, er det psykologens opgave at tilpasse terapien til dig og din angstudfordring. Hvis du er i tvivl om, hvem af os du vil starte hos, kan du læse mere om os her. Du kan også altid skrive til psykolog@elenaleah.dk og stille spørgsmål.

Tryk på billederne for at læse mere om os.

Kiva Krohn

Læs mere om mig her.

Psykologkrohn@protonmail.com

Tlf. & SMS: 27 82 05 10

Henriette Sievers

Læs mere om mig her.

Psykologsievers@protonmail.com

Tlf. & SMS: 4271 3155

Elena Leah

Læs mere om mig her.

Psykolog@elenaleah.dk SMS: 27346102