1. Privatlivspolitik for Elena Leah & Psykologerne

Psykologpraksis v/ Elena Leah er en virksomhed, som tilbyder terapeutiske samtaler til børn, unge og voksne, herunder gruppeterapi og parterapi. Stedet er særligt specialiseret i terapi til unge og deres forældre. Virksomheden læner sig op ad narrativ- samt løsningsfokuseret tilgang, men tilpasser terapien til den enkelte og dennes problematik.

Elena Leah & Psykologerne udviser en professionel adfærd, og er underlagt lov for psykologer, herunder tavshedspligt, samt de etiske principper for nordiske psykologer. Dette gælder også, når persondata behandles. Beskyttelse af klienters og samarbejdspartneres oplysninger anses som en naturlig og vigtig del af det faglige virke.

På baggrund af ovenstående er denne privatlivspolitik vedtaget, så du ved hvordan din persondata behandles.

Virksomheden vurderer løbende risiko for, at sidens behandling af data kan påvirke den enkelte. Særligt er der fokus på, at klienter ikke risikerer ID-tyveri, diskrimination eller tab af datafortrolighed, ved at benytte siden.

2. Kontaktoplysninger

Elena Leah & Psykologerne er dataansvarlig, og den enkelte psykolog du som klient er tilknyttet sikrer, at klienters persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Psykolog Elena Leah

Mail: Psykolog@Elenaleah.dk

Tlf.: +45 27346102

Website: https://Elenaleah.dk

CVR.: 38 72 96 08

3. Hvilke personlige data indsamles, og hvad bruges de til?

Generelt indsamles, behandles og opbevares kun den nødvendige data. Virksomheden indsamler og behandler følgende data i forbindelse med bookingsystemet og selve terapien:

  • Almindelige persondata
  • Følsomme data
  • Biometriske oplysninger

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamles de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

Virksomheden sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, fx fra sociale medier, udtalelser eller lægejournaler.

4. Den indsamlede data opbevares og bruges til bestemte formål

Virksomheden opbevarer og behandler dine data i forbindelse med følgende formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål:

  • Som led i behandling og samtaler i klinikken, journalføring og opbevaring af dine oplysninger.
  • Som led i kommunikation med skoler, institutioner, læger og andet sundshedspersonale, hvis klienten finder dette relevant og giver samtykke.
  • Bestilling, betaling og fakturering af terapien.

5. Virksomheden behandler kun relevant og nødvendig persondata

Der vil kun behandles data om dig, som vurderes relevant og nødvendig i forhold til formålene beskrevet foroven. Samtidig behandles der kun den mængde data, som er nødvendig for det konkrete formål. Målet er altid at indsamle og anvende mindst muligt data.

Derudover kan det ved lovgivning være bestemt, hvilken type data, der er nødvendig for forretningsdriften.

Frivillighed

Når virksomheden indsamler persondata direkte fra dig, giver du den frivilligt. Hvis du ikke ønsker at give de nævnte data, kan det potentielt stå i vejen for behandlingen. Er der data du ønsker forbliver uregistreret i forbindelse med behandlingen, kan du kontakte virksomheden på forhånd og forhøre dig.

6. Din data opdateres

Virksomheden er opmærksom på, at de persondata der eksisterer hverken er urigtige eller vildledende. Da virksomhedens ydelser er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, bedes du oplyse, når der er relevante ændringer i dine data. Dette kan gøres på kontaktoplysningerne under pkt. 2.

7. Hvem har adgang til personoplysningerne?

Personoplysningerne er overordnet forbeholdt Elena Leah & Psykologerne.

Personoplysninger videregives alene til eksterne samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner for, at virksomheden kan levere den ydelse, som der er aftalt og at virksomheden kan fungere. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske på baggrund af en databehandleraftale med samarbejdspartneren. Eksempelvis benyttes Onlinebooq i forbindelse med bookingsystemet, hvor du indtaster dit navn og telefonnummer ved booking af aftaler.

Virksomheden videregiver i øvrigt ikke følsomme personoplysninger eller oplysninger om strafbare forhold, til andre uden samtykke, medmindre det sker for at varetage klientens interesser, eller at virksomheden er forpligtet til det ved lov. Det omfatter eksempelvis tilfælde, hvor personnummeret mv. skal bruges til at indberette til offentlige myndigheder.

8. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne opbevares, så længe du er klient.

Efter kundeforholdet/behandlingsforløbet er ophørt, gemmes personoplysningerne så længe det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven, psykologloven og gældende databeskyttelseslovgivning.

Klientjournaler vil som udgangspunkt bliver opbevaret i 5 år, jf. psykologlovens krav om opbevaring af journaler i minimum 5 år.

Fristen for sletning kan konkret fraviges, såfremt der er en saglig begrundelse herfor, herunder eksempelvis en verserende psykiatrisk udregning, eller ved behov for længerevarende opmærksomhed på klientens tarv.

9. Brug af cookies; formål og relevans

Webstedet anvender ”cookies”. En cookie er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobiltelefon eller tilsvarende.

Virksomheden anvender cookies med det formål at huske indstillinger og udføre statistik, således at indhold samt brugeroplevelsen kan tilpasses og forbedres. Cookies’ene deles med tredjeparten Google Analytics.

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Du kan altid slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

10. Dine rettigheder

  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af virksomhedens behandling af dine personoplysninger
  • Du har ret til at få indsigt i, rettet og slettet de personoplysninger, som virksomheden har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, slettes alle personoplysninger, som ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemmes, ikke er nødvendige for, at psykologen fortsat kan betjene dig som klient, eller som virksomheden har ret til fortsat at behandle. Din ret til indsigt kan være begrænset ved lov, herunder på baggrund af tavshedspligt, eller for at beskytte andres privatliv.
  • Du kan sende din anmodning til e-mailadressen oplyst under pkt. 2. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest en måned efter, at din anmodning modtages. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger virksomheden, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

11. Klage

Hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod virksomhedens privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte denne på e-mailadressen oplyst under pkt. 2.

Du har også mulighed for at klage over virksomhedens behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

12. Ændring af virksomhedens privatlivspolitik

Virksomheden forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på webstedet. Ved væsentlige ændringer vil du som klient modtage meddelelse herom.

Med venlig hilsen
Psykolog Elena Leah

Version 2 – 16. november 2022