Den moderne verden bringer en række udfordringer for børn og unge under 18 år, og det er ikke overraskende, at mange af dem oplever mistrivsel. Sociale medier, nyhedsstrømme, og komplekse forventninger skaber et overvældende miljø. Hos Elena Leah & Psykologerne er vi her for at hjælpe, og vi tror på, at psykologsamtaler kan være en afgørende støtte til børn og unge, der står over for udfordringer.

Vi tilbyder psykologsamtaler for børn og unge mellem 13 og 18 år, som oplever udfordringer med fx:

Ved at trykke på de enkelte punkter, kan du læse mere om dem. Vi har også mange, som kommer ind uden rigtig at kunne definere, hvad deres udfordring egentligt er. Det er vi vant til. Her går vi sammen på opdagelse i, hvordan du har det, og hvorfor du føler og tænker som du gør. Sammen finder vi ud af, hvad der er på spil.

Psykologsamtaler med børn og unge under 18 år

Hvordan foregår psykologsamtaler for børn og unge under 18 år hos os

Forældre som en vigtig del af terapiforløbet

  • Familiesamtalen: Ved opstarten af et terapeutisk forløb inviterer vi forældrene til en indledende familiesamtale, der varer 80 minutter. Denne samtale giver os mulighed for at lære jer og jeres barn bedre at kende. Vi undersøger forhistorien, tidligere forsøg på at løse udfordringerne, og hører jeres perspektiver. Det er også en chance for jer som forældre at møde psykologen, opbygge en relation, og stille eventuelle spørgsmål.
  • Forældres rolle: Forældrene spiller en central rolle i terapiforløbet. Da de fleste unge stadig bor hjemme, besidder forældrene ofte information og synspunkter, der er afgørende for terapeuten. Deres daglige observationer kan være en værdifuld ressource, og vi ønsker at inddrage dem som en støtte i den unges terapeutiske udvikling. Samtidig ved vi, at børn, unge og deres forældre kan opleve tingene på vidt forskellige måder, men det er også en vigtig information for os.

Individuelle samtaler og statusmøder

Individuelle samtaler: Efter den indledende familiesamtale deltager den unge i individuelle samtaler med psykologen enten hver uge eller hver anden uge, afhængigt af behov, udfordring og aftale.

Statusmøder: Efter omkring 1,5 måneder af terapiforløbet arrangerer vi et statusmøde, der varer 80 minutter, med både forældre og den unge. Dette møde giver mulighed for at følge op på den terapeutiske proces og eventuelt justere aftaler. Statusmøder fortsætter med typisk 1,5 måneders mellemrum, med fleksibilitet baseret på behov og udvikling.

Afslutning af terapiforløbet

Afsluttende familiesamtale: Vi prioriterer en god afslutning på hvert terapiforløb. En afsluttende familiesamtale indkaldes, hvor vi sammen gennemgår udviklingen, diskuterer, hvad den unge og forældrene tager med sig, og identificerer eventuelle opmærksomhedspunkter for fremtiden.

Psykologsamtaler for børn og unge under 18 år

Samtykke fra forældre

Før børn og unge under 18 år påbegynder et terapeutisk forløb, er det afgørende at indhente samtykke fra forældrene i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Vi beder om, at dokumentet udfyldes og sendes til den behandlende psykolog, eller tages med ved første samtale.

Ved at etablere klare rammer og involvere både børn og forældre i terapiforløbet stræber vi efter at skabe en tryg og støttende atmosfære. Vores mål er at hjælpe børn og unge med at opnå større trivsel og livsglæde ved at arbejde sammen med både dem og deres forældre. Vi tror på, at denne tilgang kan være afgørende for en vellykket terapeutisk rejse.

Psykologer som arbejder med børn og unge mellem 13 og 18 år

Psykolog Kiva Krohn

Psykolog Kiva Krohn

Læs mere om mig her.

Psykologkrohn@protonmail.com

Tlf. & SMS: 27 82 05 10

Psykolog Sofie Jul Nielsen

Læs mere om mig her.

psykologsofiejul@proton.me

Tlf. & SMS: På vej