At sætte grænser er afgørende for vores mentale og emotionelle trivsel samt for at opretholde sunde relationer. Mange kommer til os med udfordringer omkring det, eller problemer som er opstået i forbindelse med at have svært ved grænsesætning.

I denne artikel vil vi udforske, hvorfor nogen kan have svært ved at sætte sunde grænser i relationer. Og vi kigger på, hvordan du kan etablere og kommunikere dem på en klar og respektfuld måde, samt hvordan du kan håndtere de følelser af skyld og frygt, der kan opstå i forbindelse med grænsesætning.

Grænse 1

Forståelse af grænser og hvorfor grænsesætning er vigtigt

Før vi dykker ned i, hvordan du praktiserer grænsesætning, er det vigtigt at forstå, hvad det er, og hvorfor de er vigtige. At sætte grænser er afgørende for vores mentale, følelsesmæssige og fysiske velvære samt for opretholdelsen af sunde relationer. De hjælper os med at beskytte vores integritet, respektere vores egne behov og ønsker samt opretholde en følelse af autonomi og selvstændighed.

Når vi undlader grænstesætning, udsætter vi os selv for en række psykologiske konsekvenser. Mange fortæller om manglende grænsesætning fx på arbejdet. De har svært ved at sige nej til opgaver, og kommer til at sige ja til for mange opgaver. Det viser sig også ofte i relationer. Hvis folk behandler dig dårligt, eller har nogle forventninger til dig, som du egentligt synes er for meget, så har du svært ved at sige fra. Mange oplever også, at det kan være svært at takke nej til sociale arrangementer, fester og familieinvitationer. Frygten for at skuffe, ødelægge relationer og måske ikke blive inviteret igen kan lure.

Manglende grænsesætning kan medføre følelser af overvældelse, stress og utilfredshed, da vi tillader andre at overskride vores personlige grænser og behov. Det kan også føre til en følelse af magtesløshed og lavt selvværd, da vi ikke føler os i stand til at forsvare vores egne interesser og behov. Det kan give en følelse af konstant at være i konflikt med os selv og andre. På lang sigt kan det resultere i dybere relationelle problemer, angst og depression.

Ved at erkende vigtigheden af at sætte grænser og aktivt arbejde med at etablere dem, kan vi opnå større følelsesmæssig stabilitet og trivsel i vores liv.

Grænser 3

Etablering af sunde grænser i personlige relationer

At etablere sunde grænser i personlige relationer kræver selvindsigt, kommunikation og konsekvens. Her er nogle trin, du kan følge:

 1. Selvrefleksion: Tag dig tid til at reflektere over dine egne behov, værdier og grænser. Hvad er vigtigt for dig i dine relationer? Hvad er dine personlige grænser, og hvorfor er de vigtige for dig?
 2. Stop op: Tænk over hvilke situationer, du har særlig svært at sætte grænser i. Hvis det fx er i relationer, så stop op når folk beder dig om en tjeneste eller inviterer dig til noget. Stop op, vent med at svare, mærk efter i dig selv hvad du egentligt tænker og svar ud fra det. Det er okay fx at sige: “Jeg skal lige tænke over, om jeg kan hjælpe med det. Jeg vender tilbage.”
 3. Kommunikation: Lær at kommunikere dine grænser på en klar, direkte og respektfuld måde. Vær specifik omkring, hvad du har brug for, og hvordan du gerne vil blive behandlet. Hvis den anden part reagerer, så hold fast i, at det er ok at sætte grænser og lytte til din mavefornemmelse.
 4. Konsekvens: Vær villig til at håndhæve dine grænser og konsekvenserne af at overskride dem. Dette kan indebære at sige nej til ting, der ikke er i overensstemmelse med dine grænser, eller at trække dig væk fra situationer eller relationer, der vedbliver at være grænseoverskridende for dig, når du ellers har sagt fra.
Grænse

Kommunikation på en klar og respektfuld måde

Hvis du er én af dem, som har svært ved at sætte grænser, kan det være rart at have noget konkret at læne sig op ad. Når det kommer til at kommunikere grænserne, er det vigtigt at huske følgende:

 1. Vær ærlig og direkte, men også respektfuld og empatisk over for den anden persons følelser.
 2. Brug “Jeg”-udtalelser i stedet for at angribe den anden person. For eksempel: “Jeg ønsker at blive talt til på en roligere måde.” i stedet for “Du er altid så nedladende.”
 3. Vær klar og specifik omkring dine behov og grænser. Undgå at antage, at den anden person kan læse dine tanker.
 4. Hvis du gentagende oplever, at en person overtræder dine grænser og gør dig utilpas, selv efter grænsesætning, så overvej om relationen er noget for dig.

Håndtering af skyld og frygt forbundet med at sætte grænser

Mange mennesker oplever skyld og frygt i forbindelse med grænsesætning. Det kan skyldes tidligere oplevelser af afvisning, konflikt eller dårlig modtagelse af ens grænser. Særligt hvis du har erfaringer med det, som barn, kan det sætte sig og give dig et indgroet indtryk af, at dine grænser ikke er acceptable. I den situation er det typisk at man senere, som voksen, antager at andre heller ikke vil tage ens grænsesætning seriøst, og man kan derfor ligeså godt lade være med at sætte dem. Derfor kan det blive svært overhovedet at mærke sine grænser og turde sætte grænser.

Her er nogle måder at håndtere disse følelser:

 1. Selvomsorg: Vær obs på, når følelser af skyld, frygt og ønske om flugt opstår i forbindelse med, at du har brug for at sætte grænser. Vær venlig mod dig selv og anerkend, at det er okay at sætte grænser for at beskytte din egen trivsel.
 2. Find inspiration: For nogle er det heldigvis nemt og en selvfølge at sætte grænser. Spar med dem og spørg ind til, hvordan de gør det. Det kan være inspirerende og bekræfte dig i, at du også har lov til det.
 3. Samarbejd med en psykolog: En psykolog kan hjælpe dig med at udforske og forstå dine følelser af skyld og frygt samt hjælpe dig med at forstå hvor de kommer fra. Psykologen kan følge din udvikle og give dig øvelser, hvor I sammen udforsker og evaluerer undervejs. Alt i alt kan en psykolog hjælpe dig med at udvikle sunde måder at håndtere de svære følelser du kan have i forbindelse med grænsesætning.
 4. Praksis og tålmodighed: At lære at sætte grænser er en proces. Det kræver praksis og tålmodighed. Vær villig til at give dig selv tilladelse til at lære og vokse på din egen rejse mod at opbygge sunde relationer.

Hvilke af vores psykologer arbejder med grænsesætning