Psykolog Sofie Jul Nielsen

Mail: psykologsofiejul@proton.me Tlf: 42166727

I also offer therapy sessions in English with a youth discount. Book your first session here.

Jeg hedder Sofie og er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2019. Jeg er optaget af relationer og hvilken betydning og påvirkning det har i forhold til vores liv, særligt inden for parforhold og familieliv.  Derudover er jeg optaget af, hvordan samfundet forandrer sig og hvilken betydning det har i forhold til at være ung og hvilke eventuelle udfordringer det kan medføre.

Jeg tror på, at man er ekspert i eget liv. Samtidig kan man opleve behov for hjælp til at se sig selv med andre øjne og få nye perspektiver, hvorfor det kan være gavnligt at tale med en psykolog.

Sofie som din psykolog

Sommetider kan livet føles udfordrende eller man kan opleve, at man står i en krise. I terapi hos mig vil vi sammen udforske hvad der føles udfordrende i dit liv og sammen søge en øget forståelse af dig selv og dit liv. Det er min overbevisning, at det er vigtigt at du som klient oplever at du har medindflydelse og at vi har et samarbejde, da det er min erfaring, at det skaber det bedste grundlag for samtalerne, din forståelse og eventuelle forandringer i dit liv. Når du er i terapi hos mig er jeg særligt optaget af, at jeg skaber de bedst mulige rammer så det er nemmest for dig at indgå. Således at du føler dig tryg, set, forstået og samtidig kan udfordres. Jeg arbejder særligt narrativt, systemisk og løsningsfokuseret, men søger inden for mit kompetenceområde at tilpasse terapien til netop det du ønsker at bringe op.

Jeg tilbyder iøvrigt aftentider og weekendtider (med weekendtillæg). Bestil din første samtale her.

Jeg arbejder med følgende emner

Arbejdserfaring

  • Praktiserende psykolog v. Elena Leah og Psykologerne
  • Børnesagkyndig psykolog v. Familieretshuset (herunder børnesamtaler, overvåget samvær, kontaktpersonsamtaler – børn/unge fra 0-18 år og forældre)
  • Familiebehandler v. Familiehus i kommune (herunder terapeutiske samtaler med børn, unge, par og familier samt behandling – børn/unge fra 0-21 år og forældre)
  • Praktikant v. Poppelgården Familiecenter (herunder flerfamiliebehandling og terapeutiske samtaler med unge og par)
  • WeShelter, socialt værested for borgere med psykiske sårbarheder
  • Verahus, center for erhvervet hjerneskade

Jeg har derudover uddannelser og kurser inden for bl.a. flerfamiliearbejde, højkonflikt efter skilsmisse, Åben Dialog og Feedback Informed Treatment. Jeg modtager supervison af erfarne psykologer.

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt. Det betyder, at alt jeg hører i den terapeutiske praksis bliver behandlet fortroligt. Herudover følger jeg psykologloven samt de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.