Hos Elena Leah & Psykologerne er vi særligt interesseret i at hjælpe dig med din sorg. Sorgen er et vilkår i livet, som vi alle skal igennem, men som ikke desto mindre kan opleves meget smertefuldt og medføre både fysiske og psykiske problemstillinger.

Særligt stifteren bag klinikken – Psykolog Elena Leah – er optaget af arbejdet med sorg og byder dig gerne velkommen til en snak.

Sorg behandling i hjertet af København

Desværre går mange rundt i Vesten og bærer på deres sorg alene. Vi mangler et sprog og ritualer for sørgende, og konsekvensen er at de psykiske og fysiske tegn på sorg kan få lov til at blomstre.

Er du i sorg og har måske endda fået anbefalet at finde en psykolog til din sorgproces, vil vi meget gerne hjælpe dig. Selvom sorg er et vilkår i livet, så mener vi ikke at du skal gå alene med din sorg. Derfor tilbyder vi professionel psykologhjælp.

I dette indlæg får du mulighed for at læse om de forskellige tegn på sorg. Måske vil du genkende nogle af dem, mens andre af tegnene vil være fjerne for dig. Uanset hvad, kan det være givende at tale med en psykolog, som har særlig erfaring og viden om sorg.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvorvidt du kan have gavn af terapi, er du velkommen til at kontakte os på psykolog@elenaleah.dk eller booke din første tid her.

Typiske tegn på sorg

I vores indlæg om sorg generelt, kan du læse mere om typiske tegn på sorg samt kompliceret sorg. I nedenstående boks får du en overordnet liste over, hvilke typiske tegn du kan forvente efter at have mistet en kær.

 • Træthed, hovedpine, forøget behov for søvn
 • Irritabel og sensitiv
 • Savn og længsel
 • Følelse af meningsløshed og håbløshed
 • Vrede, frustration eller en uvirkelighedsfornemmelse
 • Lyst til at isolere sig
 • Svært ved at genfinde glæde og lysten til ting, der tidligere har givet energi og glæde
 • Mistet lyst til at leve

Kompliceret sorg

De typiske tegn på sorg kan føles meget intensive og altopslugende det første lange stykke tid. Det er normalt, når man er i sorg, at det kan være svært at se udover alt det svære. Normalt aftager de fysiske og psykiske tegn på sorg efter 6-12 måneder. Det betyder ikke, at man er kommet over tabet af personen eller ikke tænker på eller savner personen længere, men at man også begynder at kunne tænke på andre ting og varetage andet i livet.

Tidligere sorgteori har arbejdet ud fra forståelsen, at sorg skal igennem bestemte trin for at være en “sund” sorgproces. I dag ved vi dog, at sorgen pulserer mellem to spor. Det tabsorienterede spor samt det nyorienterede spor. Du kan læse mere om den nyeste sorgteori her.

Oplever du, at dine tegn på sorg fortsætter efter et år og ikke aftager i styrke kan der muligvis være tale om kompliceret sorg. Forbliver du primært i det tabsorienterede spor, hvor alt det svære fylder, kan det være svært at acceptere tabet og få det indkooperet i sit liv, så man kan leve et godt og funktionelt liv igen.

Er du i tvivl om du oplever kompliceret sorg anbefaler vi dig at opsøge professionel hjælp.

Hvordan arbejder vi med sorg hos Elena Leah & Psykologerne?

At få professionel hjælp til sin sorg adskiller sig fra behandlingen af andre psykologiske udfordringer, som fx depression, stress og angst. Det skyldes, at sorg er en naturlig del af livet og ikke som sådan skal fjernes. I stedet er sorg et vilkår man skal lære at leve med.

Narrativ terapi og eksistentiel terapi

Hos Elena Leah & Psykologerne læner vi os særlig op af de terapeutiske retninger kaldet narrativ terapi og eksistentiel terapi. Disse metoder passer særligt godt sammen med arbejdet med sorg. At miste familie, venner eller andre vigtige mennesker i ens liv medfører netop ofte eksistentielle spørgsmål i livet, og kan få én til at betvivle livet, prioriteringer, relationer og andet. Derudover ses det ofte, at sørgende skal genfinde sig selv. Både identitetsmæssigt og i livet generelt. Den narrative og eksistentielle metode understøtter netop disse tematikker, og sammen med psykologen kan du gå på opdagelse og finde svar og klarhed.

Hvor vi starter og slutter afhænger af, hvem du har mistet, hvordan jeres relation var og hvilken situation du sidder i nu. Først og fremmest handler det derfor om, at vi igennem samtale får klartlagt disse spørgsmål. Hernæst kan det være gavnligt at kigge fx. på:

 • Er der uforløste ting i din relation til den du har mistet, som vi sammen skal skabe forståelse for?
 • Var tiden op til dødsfaldet særligt svær, hvor der måske var konflikter, uenigheder eller du føler at der manglede noget?
 • Oplever du fortvivlelse og forvirring og har brug for pejlemærke til, hvad du skal gøre herfra?
 • Hvordan bringer du den du har mistet videre med i livet? Mindes du alt det svære, konflikterne, en eventuel svær sygdomsperiode og alt det uforløste? Eller er der også plads til minderne, de gode ting, og nogle værdier du ønsker at tage med dig? Er det muligt, at tage det gode med dig, midt i alt det svære?

At lære at leve med at man har mistet

At lære at leve med tabet er en løbende proces. Herunder ligger der et arbejde i at genfinde dig selv på ny, uden den du har mistet, og hvordan din position i fx. familien er nu. Det er ikke unormalt, at den sørgende fx. pludselig får et nyt ansvar eller en ny rolle i sin familie, og at dynamikkerne ændrer sig generelt. Det tager tid at lande i og gøre på den bedst mulige måde.

Hvis det giver mening, er der også mulighed for at invitere familiemedlemmer ind i rummet ift. at snakke om, hvordan I sammen kan komme igennem det og hvad dødsfaldet betyder for jer. Mange kommer til at tale forbi hinanden og bearbejder sorgen forskelligt. Det kan medføre misforståelser og svære følelser. I værste tilfælde kan det medføre brud i familien. Nogen kan fx. have brug for at snakke om den de har mistet og på den måde mindes. Andre får det svært bare ved at høre vedkommendes navn. Jo mere forståelse vi får, for vores egen måde at sørge på, og vores behov i det, jo mere transparente kan vi være over for dem i vores omgangskreds. Og jo nemmere bliver det at forstå hinanden i det svære.

Sorg

Hvor lang tid går der, før jeg får det bedre?

Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, før man kan mærke at de fysiske og psykologiske symptomer begynder at lette. En tommelfingerregel er, at man helst gerne inden for 6-12 måneder efter tabet skal kunne mærke en udvikling i, at symptomerne letter. Det kan ofte ses ved, at du begynder at kunne varetage andre ting i livet. Samtaler hos en psykolog kan ofte gøre, at processen går hurtigere og nemmere, da du her får afsat tid af til at bearbejde tabet konstruktivt og nænsomt.

Sorg er kærlighed der er blevet hjemløs – indtil vi giver den et hjem

Hvem arbejder med sorg hos Elena Leah & Psykologerne?

Psykolog Elena Leah er særligt specialiseret i arbejdet med sorg. Hun har beskæftiget sig med sorg i flere år og hjulpet mange mennesker gennem deres sorg, bla. via sit arbejde med gruppeterapitilbuddet Litterære Terapisaloner. Derudover har hun selv modtaget sorgterapi hos specialister og har herigennem også personlig erfaring med at have mistet og med at sidde på den anden side af bordet.

Hør podcastafsnittet Læs dig lykkeligere, hvor Elena Leah og litteratur Cecilie Rahbæk Larsen gæster podcasten INDSIGT med Cleoh – samtaler om psykologi. Her fortæller Elena og Cecilie bla. om deres egne tab af nære og hvordan de kom igennem.

sorgpsykolog

Læs mere om Psykolog Elena Leah her.

Tlf. & SMS: 27346102

Mail: Psykolog@psykolog-elena-leah

Bestil din tid her.

Psykolog Kiva Krohn arbejder også med sorg og byder dig varmt velkommen.

Psykolog Kiva Krohn

Læs mere om Psykolog Kiva Krohn her.

Tlf. & SMS: 27 82 05 10

Mail: Psykologkrohn@protonmail.com

Bestil din tid her.