Hos Elena Leah & Psykologerne er vi vant til at arbejde med behandling af lavt selvværd. Det er en problematik, som rigtig mange af vores klienter bakser med, enten isoleret set eller som en del af en række udfordringer, der gør det svært at leve et meningsfyldt og autentisk liv.

Vi har gode erfaringer med, at samtaleterapi kan give de nødvendige redskaber, den rette indsigt, samt motivationen og modet til at arbejde hen imod et styrket selvværd.

Vi kan tilbyde dig en samtale hurtigt

Vi står klar til at byde dig velkommen i klinikken, hvor vi bestræber os på at have korte ventetider. Vi ved nemlig, at det nogle gange kræver et stort mod at tage kontakt til en psykolog, og derfor giver det tryghed at vide, at vi gør vores bedste for, at du hurtigt skal kunne finde en ledig tid.

Du er også altid velkommen til at booke en 20 minutters gratis kemisamtale med en af vores psykologer. Vi giver rabat til studerende og unge under 30 år, og det er desuden muligt at modtage online terapi.

Lavt selvværd

Når mennesker lider af dårligt selvværd mangler de en grundlæggende tro på, at de er gode nok, lige som de er. De vil ofte føle, at de skal se ud på en bestemt måde eller præstere godt, for at være værdifulde.

Men selvværd er samtidig en dynamisk størrelse. Vi har nok alle prøvet at blive i tvivl om, hvorvidt vi er lige så meget værd som andre. Måske ville vi have svært ved at udvikle os, hvis vi aldrig mærkede den slags tvivl.

Tvivlen konfronterer os nemlig med os selv og får os til at reflektere. Helst skal vi nå frem til, at vi selvfølgelig er lige så meget værd som andre. Med en grundlæggende følelse af at være værdig, har vi nemlig flere muligheder. Det er fx svært at kaste sig ud i nye oplevelser, hvis man grundlæggende ikke føler, at man fortjener det. Ligesom det er svært at trives og føle positive følelser, hvis vi aldrig føler, at vi har ret til det. 

Symptomer på et lavt selvværd

 • Du er kritisk over for dig selv
 • Du vurderer dig selv meget – og ofte negativt
 • Du er tilbøjelig til at sammenligne dig med andre
 • Du har brug for anerkendelse, for at du kan føle dig god nok
 • Du har svært ved at sige din ærlige mening
 • Du har svært ved at stå op for dig selv
 • Du holder dig tilbage fra at gøre ting, fordi du ikke føler dig god nok til det. Eksempelvis at søge et nyt job eller at gå nye veje i livet
 • Du fokuserer meget på de ting, der er svært for dig – og har svært ved at se alt det, du er god til

Måske kan du genkende dig selv i nogle eller mange af punkterne ovenfor. Hvis det er tilfældet, tyder det på, at du kunne have godt af at arbejde terapeutisk med at styrke dit selvværd. Det vil give dig nye muligheder i dit liv og øge din livskvalitet.

Når selvværdet er styrket, vil vi nemlig kunne overkomme flere udfordringer, fordi vi tør flere ting. Man kan sige, at selvværdsfølelsen giver en slags tryghed i os selv. Med den indre tryghed er det ofte også nemmere at håndtere modgang.

Et sundt selvværd hjælper os til at være mindre selvbebrejdende og til at have mere mod på at rejse os efter et nederlag. Det hjælper os med at forstå, at livet somme tider giver modgang, uden at vi nødvendigvis fortjener det.

Negative antagelser som følgesvend

Der kan være mange grunde til, at følelsen af mindreværd er blevet en følgesvend i et menneskes liv. Måske har dine forældre haft svært ved at rumme og anerkende dig. Måske har du følt dig forkert i skolen. Måske har du fået overskredet dine grænser.

For at forstå den slags oplevelser, begynder vi som mennesker at antage noget om årsagerne. En antagelse kan være, at man ikke er værd at elske, og det er derfor, at andre gør én ondt.

Når vi bygger negative antagelser op om os selv, kommer vi nemt til at se dem bekræftet hele tiden. Hvis din ven aflyser jeres aftale, kan du fx tænke, at han i virkeligheden ikke kan lide dig. Eller hvis nogen glemmer din fødselsdag, tænker du måske, at det er fordi, de synes, du er ligegyldig. Den slags antagelser kan virke meget overbevisende, men måske har dine venner bare travlt eller er blevet syge.

Vores negative antagelser beskytter os, men de spænder også ben

Ofte får vi øje på, at antagelserne prøver at beskytte os. Det kan lyde underligt. Men måske tænker du: “hvis jeg fortæller min ven, at jeg blev ked af aflysningen, så mister jeg dem.” Eller “hvis jeg altid griner af deres jokes, så kan de måske bedre lide mig.” Eller “hvis jeg tager til fest selvom jeg ikke har overskud, så synes de måske, jeg er mere spændende.”

Hvis du ikke tror, at du er god nok, som du er, begynder du måske at ændre på dig selv. I den proces kommer man nemt til at gå på kompromis med den, man i virkeligheden er. Man er ikke længere derfor ikke længere autentisk, men sætter i stedet en facade op for at være værdig i andres øjne. Efterhånden bliver du måske i tvivl om, hvorvidt dine venner kan lide facaden, eller det du gemmer bag ved. Selvværd og autenticitet hænger derfor ofte sammen.

Autenticitet handler om at stå ved sig selv og vise andre sit sande jeg. Det er meget nemmere sagt end gjort! Hvis man har brugt meget energi på at få andres bekræftelse og anerkendelse, kan man endda blive i tvivl om, hvad ens “sande jeg” er.

Derfor er det også meget centralt at blive opmærksom på nogle af de antagelser, som du bærer rundt på, hvis du ønsker at arbejde på at forbedre dit selvværd. Den proces kan en psykolog hjælpe dig med.


Hos Elena Leah & Psykologerne kender vi dig ikke på forhånd, men vores aller vigtigste grundindstilling er, at alle mennesker er værdige og værdifulde i sig selv.

Hvordan behandler vi lavt selvværd?

I terapien støtter din psykolog dig i at lære dig selv bedre at kende. Når du forstår dig selv bedre, bliver det nemmere at sætte grænser og mærke, hvad du har lyst til.

Efterhånden som du kender sig selv bedre, kan psykologen støtte dig i at turde vise det frem for andre. Det vil også hjælpe dig til at turde at stå mere ved dig selv. Psykologen støtter dig i at føle dig mere okay, og i at passe på dig selv og dine grænser. Den læring er opbyggende for dit selvværd.

Din psykolog kender dig ikke på forhånd, men den primære grundindstilling i vores praksis er, at alle mennesker er værdige og værdifulde, præcis som de er. Værdien af en selv kan være svær at sætte ord på, men det er en meget vigtig del af vores arbejde i terapien, at vi sammen bliver klogere på netop din værdi. Den indsigt vil give dig mulighed for at leve et mere meningsfyldt og ærligt liv. Både i relation til dig selv, men også i forhold til dine øvrige relationer.

Narrativ terapi kan hjælpe med at tydeliggøre dine selvfortællinger

Hos Elena Leah & Psykologerne arbejder vi ud fra forskellige metoder og psykologiske tilgange. Det vigtigste for os er at få tilrettelagt et forløb, der passer til netop dine behov og din situation.

Den narrative terapeutiske retning er en, som vi alle læner i praksissen os meget op ad. Vi oplever nemlig, at den narrative tilgang skaber gode betingelser for, at vi i fællesskab kan finde frem til nogle frugtbare og meningsfulde fortællinger (narrativer) om dig.

Mange oplever at befinde sig i en negativ spiral, hvor de dominerende negative fortællinger, de har om sig selv, er med til at fastholde dem i bestemte følelser, tankemønstre og handlemåder.

Særligt hvis du lider af lavt selvværd kan det være en gavnligt at kaste et blik på de fortællinger, som er med til at fodre din selvopfattelse. Ofte handler det om at få ejerskabet over dine fortællinger tilbage, sådan så det er dig, der mærker, hvad der er din målestok – ellers vil den være styret af andres. På den måde vil du med tiden blive trænet i at måle dig selv ud fra nogle parametre, der er værdifulde for dig. Det vil over tid give dig en bedre selvværdsfølelse og derigennem også en højere livskvalitet.

Psykologpraksis terapilokale
Vores terapilokaler ligger i rolige omgivelser tæt på Storkespringvandet, København K


4 strategier til at udfordre dine selvkritiske tanker

Ofte er en slags indre kritiker med til at opretholde de selvkritiske tanker og det negative selvbillede hos mennesker, der lider af dårligt selvværd. Det kan være rigtig svært at kæmpe mod sin indre kritiker. Især fordi den i mange tilfælde er opstået i barndommen, og dermed kan føles som en integreret del af os. I terapien vil vi hjælpe dig med at modbevise og undersøge nogle af de påstande, som den indre kritiker repræsenterer. På den måde kan vi sammen udfordre dine uhensigtsmæssige tankemønstre. Psykologen vil hjælpe dig med at finde teknikker og værktøjer, som du kan bruge til at håndtere dine svære følelser.

4 indledende øvelser på vejen mod et godt selvværd

 1. Øv dig i at være mere tilgivende over for dig selv. Mind dig selv om, at vi alle kan komme til at glemme ting eller dumme os.
 2. Anerkend dig selv, når du gør, siger eller tænker ting, der går i mod din indre kritiker.
 3. Øv dig i at se dig selv med de øjne, du ser andre med. Ofte er vi langt mere overbærende og tilgivende over for andre. Hvad ville du tænke om din ven, hvis hun fik en lav karakter? Du ville højest sandsynligt ikke tænke noget dårligt om hendes grundlæggende værdi som menneske. Prøv at give dig selv noget af den samme omsorg.
 4. Vær opmærksom på, hvornår det er din indre kritiker, der “taler”. Den bevidsthed kan blive en styrke for dig.


Behandling af lavt selvværd har mange facetter

Mange mennesker, der bøvler med lavt selvværd, har også andre problematikker i deres liv. Måske har mange år med dårligt selvværd og negative overbevisninger ført til at andre psykiske udfordringer som angst, depression eller stress. Eller måske har perioder med stress og depression omvendt ledt til et forringet selvbillede og selvværd. Uanset hvilke psykiske udfordringer, du bøvler med, så vil vi hjælpe dig med, hvad der er vigtigst at tage hånd om først.

Nogle gange har man set sig blind på én problematik. Her kan terapien åbne for en indsigt i, at roden til ens nedsatte livskvalitet og tunge følelser måske ligger et helt andet sted, end man troede.

Det er vigtigt for os, at du føler dig inddraget i terapien. Derfor vil vi også altid tage højde for dine ønsker og eventuelle tidligere erfaringer med terapi og behandling.

Vi håber, at du har kunnet bruge noget af den viden, som vi har delt her på siden. Du er altid velkommen til at kontakte os på Psykolog@Elenaleah.dk, hvis du sidder inde med spørgsmål.