Kvaliteten af dit liv afhænger ultimativt af kvaliteten af dine forhold.

Esther Perel, parterapeut.

Parterapi for unge hos Elena Leah & Psykologerne

Hos Elena Leah & Psykologerne er vi specialiseret indenfor ungdomspsykologi og tilbyder parterapi til vores klienter.

I takt med at det er blevet mere normalt at gå til psykolog er parterapi for unge også blevet mere udbredt. Og det giver god mening.

For de fleste sker der meget på kærlighedsfronten, når man er ung. Det er her, at vi alle oplever vores første forelskelse, første kæreste, første kærestesorger og den første vi bor sammen med. (Læs mere her om romantiske relationer og forelskelse). Måske opleves også utroskab, svigt og i værste tilfælde vold for første gang.

unge

Ligeså dejligt, som et forhold kan være, ligeså svært og endda ødelæggende kan det være. Som ung er vi stadig ved at finde ud af at navigere i livet, og dette gælder ikke mindst parforholdet og de romantiske relationer. Mange bruger årtier på at lære, hvad det overhovedet vil sige at skabe, og medskabe, et sundt parforhold – hvis man altså overhovedet lærer det. For et sundt parforhold kræver opmærksomhed og arbejde. Uanset hvor meget man elsker hinanden. Det kan koste mange forsøg og man kan slå sig så hårdt undervejs, at man måske aldrig tør indgå i et forhold igen. Og mange oplever, at de uhensigtsmæssige mønstre og sårede følelser de oplevede i et forhold, nærmest følger med i det næste.

Ved at gå i parterapi som ung kan du hurtigere få styr på, hvad det egentligt kræver at have et sundt parforhold. Og mere specifikt: Hvad det kræver specifikt af dig og netop din partner. Den rejse vil vi gerne hjælpe jer med. Er I i tvivl om parterapi er noget for jer, så tilbyder vi en 20 minutters gratis og uforpligtende samtale først. Her kan I møde psykologen, fortælle lidt om jeres forhold og høre om psykologens input til, hvordan I kan få et sundt parforhold.

Er du eller din partner i tvivl om, hvorvidt parterapi er noget for jer, kan det være en fin idé at læse dette indlæg sammen.

Årsager til at starte i parterapi for unge

  • Parterapi kan styrke kommunikationen og intimiteten og dermed forebygge alvorlige kriser.
  • Mange par har brug for hjælp til at bryde uhensigtsmæssige mønstre og skabe forståelse for hinanden og hinandens følelser.
  • Andre bruger parterapi til at tage vigtige beslutninger sammen og til at tale om fremtiden – fx hvis man er uenige om, hvorvidt man skal have børn eller hvor i verden man skal bo.
  • Parterapi kan også være gavnligt til at støtte par i afklaring om hvorvidt forholdet skal fortsætte. Eller støtte parret i at overkomme svigt, som fx utroskab.

Parterapi for unge kan derfor være meget forskellig afhængigt af hvad du og din partner ønsker hjælp til.

parterapi

Velfungerende parforhold

En vigtig del af parterapi er, at I som par gennem det terapeutiske arbejde, kan blive mere bevidste om jeres dynamikker. Dynamikker handler om den særlige måde vi er sammen på, og de roller vi har overfor vores partner i forskellige situationer.

I sunde parforhold føler vi ofte, at vi komplementerer vores partner. Vi har oftest forskellige styrker og svagheder, og kan derigennem føle os stærkere sammen med vores partner. Parforholdsdynamikker kan dog ligeledes blive usunde og relationen kan blive ulige. Somme tider kan vi blive polariserede på nogle af de områder vi tidligere følte komplementerede hinanden.
Et simpelt eksempel kan det være et par, hvor den ene er god til at være spontan og ubekymret, mens den anden er god til at planlægge og være velforberedt. Tilsammen kan parrets evner komplementere hinanden. Men over tid kan der dog nemt opstå en polarisering. Pludselig er den velforberedte aldrig spontan længere, fordi partnerens spontanitet giver dem en følelse af at de er nødt til at bekymre sig og sørge for planlægningen. Omvendt kan den ubekymrede føle, at deres behov for spontanitet øges af partnerens planlægning, og dermed gøre, at denne helt stopper selv at planlægge.

I en polarisering kommer partnerne til at indtage hver deres modsatrettede rolle. Den type roller føles oftest frustrerende. I den proces kan begge parter komme til at føle sig forkerte på hver deres måde.

Er I først havnet i uhensigtsmæssige mønstre, kan det være rigtig svært at bryde dynamikken igen. Første skridt mod at ændre dynamikkerne og rollerne er at få fokus på dem. Jeres psykolog vil hjælpe jer med at italesætte jeres mønstre og dynamikker. I denne proces oplever mange at få en bedre forståelse både for sig selv og for sin partner.

parterapi for unge

Parforholdets kommunikation – lær at håndtere konflikter

En anden vigtig del af parterapi er at styrke jeres kommunikation. Mange konflikter opstår eller forværres af uhensigtsmæssig kommunikation. Der kan være mange grunde til, at det er vanskeligt at kommunikere i parforholdet. Det kan være svært at mærke præcist hvorfor fx jalousi, vrede eller sårede følelser opstår i visse situationer. Nogle gange kan vi også have svært ved at forstå, hvorfor vores partner handler som de gør. Ofte kan situationer derfor føles uklare eller uforståelige for os og medføre konflikter.

Konflikter har potentialet til være både ødelæggende og opbyggende. Mange er nervøse for at have konflikter i parforholdet, fordi konflikter oftest konfronterer noget sårbart. Vi er måske vant til at beskytte og skjule sårbarhed. Men det er typisk gennem sårbarhed at vi nærmer os hinanden og skaber stærke relationer. Ofte kræver det dog øvelse at håndtere konflikter på en måde, der giver sårbarheden plads.

Konflikterne og en dårlig måde at håndtere dem på kan dog tage overhånd og gøre det svært at leve sammen. På sigt kan det medføre en usund og belastende relation.

! Usunde relationer varierer i sværhedsgrad, men indbefatter i værste fald vold. Vold i parforholdet kan fx være psykisk, fysisk, materiel, seksuel, økonomisk og digital vold. Enhver form for vold i et parforhold er uacceptabelt, og har alvorlige konsekvenser for både offer og udøver. Oplever du vold i parforholdet opfordres du til at søge hjælp hos Levudenvold.dk – Er du i tvivl om hvorvidt du lever i et forhold med psykisk vold, kan du tage en test her !

Er du i tvivl om du bliver udsat for vold, kan du læse mere om hvad vold i parforhold indbefatter her.

Kriser og livsvalg

Særligt i ungdomslivet skal du træffe store valg og livsbeslutninger, der potentielt får betydning i dit parforhold. Hvad stiller man fx op når den ene vil flytte på landet og den anden vil bo i byen? Eller hvis den ene ønsker at få børn og den anden ikke vil? Dertil kan det være svært at navigere i kriser eller fastlåste konflikter. Hvordan genfinder man tillid efter store svigt? Hvad gør man hvis én har lyst til sex oftere end den anden?

Disse typer uenigheder og kriser kan være udfordrende at arbejde med i parforholdet. I parterapien vil psykologen hjælpe jer med at skabe et trygt rum, hvor I støttes i at give tvivlen og sårbarheden plads. Parterapi kan facilitere en samtale, hvor muligheden for at skabe forståelse mellem jer øges.

parterapi unge

Klogere på dig selv, din partner og jeres relation

I parterapi arbejdes der både med jer selv og jeres relation. Terapien har derfor potentialet for at både du, din partner og jeres relation kan udvikle sig. Gennem det terapeutiske arbejde får I mulighed for at kigge indad, og lære jeres egne individuelle mønstre at kende. Det er både spændende og lærerigt. I får også mulighed for at forstå, hvordan jeres mønstre påvirker hinanden og jeres relation. Og får hjælp til at få et fælles sprog til at håndtere jeres dynamikker og udfordringer.
Parterapi kan derfor være givende både i forhold til at styrke fundamentet mens du og din partner står et godt sted sammen, og til at håndtere jeres udfordringer, når samlivet er blevet svært.

Vi vil meget gerne hjælpe jer med jeres parforhold. Hvis I føler jer klar til jeres første session, kan I bestille en tid med det samme her, eller også kan I gratis og uforpligtende bestille en gratis kemisamtale her. Under en gratis kemisamtale, får I mulighed for at møde jeres psykolog. I kan fortælle lidt om, hvad der er på spil i jeres relation og måske ved I endda, hvad I ønsker hjælp til. Psykologen vil fortælle om rammerne for parterapien og hvordan I sammen kan arbejde jer ud af jeres udfordringer.

Bemærk: Vi er af den overbevisning, at kærlighed ikke kender grænser. Alle slags kærlighedsrelationer fortjener opmærksomhed og støtte.

FAQ: Ofte stillede spørgsmål om parterapi

Hvornår er det en god idé at gå i parterapi? Alle parforhold støder på udfordringer før eller siden. Parterapi er en god idé, hvis I oplever uhensigtsmæssige mønstre, uløselige skænderier og når I føler I er kørt fast. Det kan være at kærligheden halter, at der har været utroskab, at man ikke føler sig set eller hørt eller andre parforholdsproblemer. Parterapi kan også give mening for klienter, som ønsker et fokus på et sundt parforhold, før det potentielt bliver svært.

Hvordan hjælper parterapi til at få et sundt forhold? I parterapien arbejdes der særligt med jeres måde at kommunikere og møde hinanden på. Psykologen er jeres facilitator og kan hjælpe jer med at blive bevidste om dét der går galt mellem jer. Psykologen stiller spørgsmål på skift og sørger for at I begge kommer til orde. Samtidig har psykologen en masse viden om parforhold, kommunikation og hvordan et sundt parforhold opbygges. Det tilpasses jeres situation og bliver delt ud af undervejs.

Hvad koster det at gå i parterapi? Hos Elena Leah & Psykologerne koster parterapi 1300,- for 80 minutter, hvis I begge er under 30 eller begge er studerende. Derudover er prisen 1600,- for 80 minutter.

Start i parterapi i dag

Hos Elena Leah & Psykologerne er vi to psykologer, som er specialiseret i ungdomsliv og parterapi. Du er velkommen til at kontakte os i dag og bestille din første tid.

Sofie Jul Nielsen, cand. psych. siden 2019

Arbejder med unge og par, herunder også identitet, grænser, selvforståelse, relationelle vanskeligheder, eksistentielle tematikker, skilsmisseudfordringer.

Kontakt: psykologsofiejul@proton.me

Psykolog Elena Leah

Psykolog Elena Leah, cand. psych. siden 2015

Arbejder med unge og par, herunder også depression, angst, stress, sorg, spiseforstyrrelser, relationelle vanskeligheder.

Kontakt: 2734 6102 eller Psykolog@ElenaLeah.dk

Psykolog Henriette Sievers

Psykolog Henriette Sievers, Cand. Psych. siden 2021

Arbejder med unge og par, herunder også identitetskrise, selvværd, depression, angst, stress, eksistentielle udfordringer.

Kontakt: 4271 3155 eller psykologsievers@protonmail.com

parterapi for unge