Emne: Viden om sorg, hvad er sorg, hvordan bearbejder jeg sorg

Både som psykolog, og bare personligt, er jeg meget optaget af sorg, og på det sidste har jeg haft en række terapisamtaler, hvor sorgen har fyldt. Klienter der både har mistet søskende, veninder, bedsteforældre og andre vigtige relationer. I dagens indlæg præsenterer jeg noget af min viden om sorg, og vigtigst; hvordan du bearbejder sorg.

Jeg ville gå til verdens ende for dig.

Men der var ikke langt nok.

Hvad er sorg – Naturlige sorgreaktioner

Sorg opleves forskelligt fra person til person, men fælles er, at det opstår ved tabet af en person i ens liv. Og uanset om I var tætte, om det var et pludseligt dødsfald eller forventet, eller om du er lettet over, at den døde nu har fået fred, er sorg en naturlig følgereaktion.

Her er nogle af de typiske sorgreaktioner:

 • Tristhed, savn og længsel efter den døde
 • Bekymringer for, at andre, eller du selv, også fejler noget og kan dø
 • Skyldfølelse og selvberejdelse ift. dødsfaldet, omend der ofte ikke er et reelt grundlag for det
 • Vrede eller irritation, fx. over det der er sket. Vrede over at du er blevet efterladt. Vrede over sundhedspersonerne indvolveret
 • Kognitive udfordringer som kan vise sig i daglige gøremål, eksempelvis problemer med motivation samt koncentrations-, og hukommelsesbesvær
 • Forskellige fysiske reaktioner, som søvnproblemer, manglende energi og appetit samt smerter i kroppen

Derudover er en uvirkelighedsfølelse, en form for følelsesløshed, lige efter dødsfaldet også en naturlig reaktion. Det kan føles som, at du ikke rigtig har forstået, hvad der er sket. Det er en choktilstand, som faktisk har en beskyttende funktion. Mange kan føle dårlig samvittighed og ikke forstå sin manglende reaktion. Men det er psykens måde gradvist at tage det skete ind på.

Sorg - Mælkebøtte
Er jeg ved at blive skør?

Det er ikke unormalt, at sorgen kan blive så intensiv, at du kan blive bange for, at du er ved at blive vanvittig. Her er det vigtigt at huske på, at det faktisk er yderst sjældent at lige netop det sker. Det der er mere sandsynligt er, at du er overvældet af dødsfaldet.

Det er heller ikke unormalt, hvis du oplever at dødsfaldet rykker ved dine holdninger til verden. Nogle ting kan pludselig blive ligegyldige, mens andre bliver mere værdifulde. Samtidig oplever nogen, at de hurtigt tænker konstruktivt og at dødsfaldet ændrer i deres værdier og prioriteter positivt. Det kan man få dårlig samvittighed over. Men i virkeligheden kan det vise, at man inkoorpererer dødsfaldet på en sund måde i sit liv.

Faseteorien – en misforståelse

Selvom vi løbende bliver klogere på sorg gennem forskningen, er der stadig nogle myter som hænger ved. Èn af de største er, at man tror at sorg sker i faser. Faseteorien blev første gang fremlagt i 1969 og præger stadig i dag mange sundhedsprofessionelles måder at forholde sig til sørgende på. Forskning viste ellers kort efter, og har siden vist, at sorg skal forstås på en langt mere nuanceret måde. Eksempelvis er det ikke alle, som bliver overvældet af sorgen, og det er helt okay.

Hvordan kan jeg bearbejde sorg?

Dual Process Model of Bereavement, også kaldet to-proces modellen, giver et godt billede af, hvordan du bedst muligt bearbejder et dødsfald.

Dual Process Model of Bereavement
Viden om sorg - Mestring af sorg

Vejen gennem sorgen er forskellig fra individ til individ. Mange mennesker i sorg oplever længe at være i det tabsorienterede område, før de kan bevæge sig til det nyorienterede. Mens andre formår at bevæge sig mellem de to kort tid efter dødsfaldet.

Uanset er det vigtigt, at du giver dig selv plads og tid i de perioder, hvor du har behov for at træde ind i sorgen. De perioder, hvor du fx. græder, besøger graven, snakker om den døde, husker tilbage på dødsfaldet mm. Og samtidig er det også vigtigt, at du tager pauser fra sorgen; tænker på noget andet og gør noget rart for dig selv.

Modellen omfavner det vigtigste ved sorgbearbejdelse – nemlig, at hver person må finde en balance mellem at nærme sig det svære, konfrontere tabet, og samtidig rykke sig fra tabet og indgå i livet igen. Opnår du en pendling mellem de to stadier, har du større chance for at undgå komplicerede sorgreaktioner, depression og angst. Mange formår på egen hånd at pendle mellem områderne, mens andre har godt af at blive guidet af deres netværk eller fagfolk, som har viden om sorg.

Råd til mestring af sorg

Meget sigende er det, at biblen indefor psykiatriske lidelser, Grundbog i psykiatri, på knap 1000 sider, intet skriver om sorg. Det skyldes, at sorg som udgangspunkt ikke er en lidelse, men et eksistentielt vilkår ved det at være menneske.

Det er vigtigt at erkende, at sorg tager tid og at det for mange mennesker er en smertefuld og langsom proces, som normalt gør mindre ondt med tiden. Her er nogle konkrete veje til at bearbejde savnet:

 • Lær sorgen at kende: Den måde vi forstår ting på påvirker, hvordan vi forholder os til dem. Jo mere du kan tillægge det meningsløse mening, og jo bedre du lærer dine reaktioner og følelser at kende, jo stærkere står du også. Det kan du gøre ved fx at opsøge viden om sorg via bøger eller via samtaler med en psykolog.
 • Bevæg dig ind og ud af tabet: Som beskrevet tidligere sker en optimal sorgbearbejdelse via en balance mellem at forholde sig til det der er sket, og samtidig at have pusterum fra sorgen. I pusterummet genoptages dagligdagen med arbejde, socialt liv og hvad det ellers plejer at indebærer. Sorgbearbejdelse kræver meget energi. Mange føler det overvældende/meningsløst at vende tilbage til arbejdet. Det er forståeligt, men undersøg muligheden for at starte op på nedsat tid. Det handler som sagt om at finde en balance.
 • Informer dine omgivelser: Prøv at være gennemsigtig med, hvad du føler, du har brug for, og hvad du ikke har brug for. Vi lever desværre i et samfund, hvor vi ikke har givne spilleregler for social adfærd, når nogen har mistet. Det kan give berøringsangst. Fortæl hvad du har brug for, og det vil blive lettere for dit netværk at møde dig i det. Det kan fx. være, at du helst selv vil bringe savnet på banen, at I sammen besøger graven, eller at din ven tjekker ind til dig hver anden dag og spørger hvordan du har det.
 • Sæt tid af til savnet: Når du savner en person meget, kan det blive meget smertefuldt og direkte handlingslammende. Det kan tage lang tid før det ændrer sig, men hvis det ikke gør det af sig selv, kan du efter nogle måneder efter dødsfaldet forsøge at styre savnet. Helt konkret går det ud på, at du fastsætter et bestemt tidspunkt på dagen, hvor du giver dig selv lov til at tænke de triste tanker og dyrke savnet, og ellers forsøge at styre uden om. Hvor meget tid du bruger på savnet skal ses i forhold til, hvor meget du i forvejen bruger på det. Bruger du lige nu mange timer hver dag, så start ud med at sætte en time af pr. dag. Herefter kan du gradvist skære ned på tiden. Når du træder ind i den afsatte tid, skal du her træde tæt på savnet. Det kunne være at tænke på, hvad du savner mest ved personen, hvornår savnet opstår oftest og hvad der sætter det igang. Du kan kigge på billeder eller tale om personen. Det er op til dig. Når du træder ud af den afsatte tid, og hvis der fortsætter med at dukke savn op, kan du sige til dig selv: “Jeg kan mærke, at savnet dukker op, men det udsætter jeg til den aftalte tid”. Det kræver øvelse at styre sine tanker og følelser på den måde, men mange beretter at det gradvist bliver nemmere med tiden og åbner op for andre ting i livet.

 • Søg hjælp, hvis du har behov for det: Det kan være svært at skelne mellem normal sorg og kompliceret sorg, særligt når man står midt i det. Det kan føles rigtigt for dig, hver dag at besøge graven, også når der er gået et år efter dødsfaldet. Men udefra kan det tyde på kompliceret sorg. Der skal gerne være en balance i sorgbearbejdelsen, og kan du mærke at de intense reaktioner fortsætter, eller måske endda vokser i styrke, skal du søge hjælp. Det samme gælder, hvis du fortsat ikke kan vende tilbage til dit job, trækker dig fra sociale relationer eller forandrer dig helt som person. Er du det mindste i tvivl, kan du altid opsøge en psykolog og spørge til råds.

Forskellen på normal sorg og kompliceret sorgreaktion

De fleste (ca. 80%) oplever en naturlig sorgreaktion ved tab. Hvis dine sorgreaktioner fortsætter efter 6 mdr. med samme intensitet, og hvis hverdagen ikke kan genoptages, er der sandsynligvis tale om forlænget sorg. Forlænget sorg kommer til udtryk ved at man forbliver i det tabsorienterede felt. Kompliceret sorg kan også vise sig ved, at den efterladte får psykiske lidelser, som fx depression, PTSD eller angst. Husk at søge hjælp, hvis dette er tilfældet.

Sorg bøger

Vind to bøger om sorg

I forbindelse med dette indlæg, kan en heldig læser vinde to særlige bøger om sorg, og ikke mindst om, hvordan man lever videre med sit tab:

 • Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage af Naja Marie Aidt, 2018. Citatet øverst i indlægget er desuden derfra. Aidt mister sin søn, Carl, på en pludselig og tragisk måde. Fortællingen fører læseren gennem processen fra Carl bliver født til tiden efter dødsfaldet. Alt det vigtigste, mest brutale, og mest kærlige ved tab og sorg bliver håndplukket og i fragmenteret serveret til læseren. Aidts store kærlighed mærkes tydeligt herigennem, mens også sorgbearbejdelse og forståelse i en større kontekst. Fortællingen giver genklang i de fleste hjerter, som har mistet, så man bare for en stund føler sig mindre alene i sin sorg.
 • Stjernernes Rige – En fortælling om håb af Rikke Skov Jørgensen. Bogen er en smuk børnefortælling om, at nogle mennesker bliver sat på jorden for en kortere stund end andre. Nogen blot for et øjeblik. Men at uanset, hvor langt et liv er, er det altid betydningsfuldt og skaber hjerterum. Bagom fortællingen findes også en sand og forfærdelig historie, om tabet af lille Lea, men bogen giver et eventyrligt og nænsomt sprog for det ubærlige. Og den giver mening til det umiddelbart meningsløse. Bogen har mine varmeste anbefalinger ift. når børn står til at miste.

For at deltage i konkurrencen om de to bøger, skal du skrive en kommentar om hvad der har været det vigtigste for dig i din proces, hvor du har mistet. Hvis du endnu ikke har mistet en person tæt på, kan du i stedet skrive, hvad der i indlægget er ny viden for dig.

Der trækkes en vinder d. 15. marts 2021. Vinderen kontaktes direkte over mail og får tilsendt bøgerne herefter. Konkurrencen er lavet i samarbejde med Gyldendal og forfatter Rikke Skov Jørgensen.

Viden om sorg – læs mere:

 • Sammen med litterat Cecilie Larsen er jeg med i en podcast om skønlitteratur, hvor vi bl.a. fortæller om hver vores tab.
 • Podcastserie Jeg plejede at tro på for evigt. Rørende personlige fortællinger om at miste, bearbejde sorgen og minderitualer.
 • En artikel om, hvordan du kan kende forskel på sorg og depression, kan du finde her.
 • Bogen Mestring af sorg – Håndbog for efterladte og hjælpere af Atle Dyregrov og Kari Dyregrov, 2018, er en god håndbog i forståelse og bearbejdelse af sorg.

19 Kommentarer

Laura · 1. marts 2021 kl. 3:13 pm

Det vigtigste for mig har været at snakke med andre, der også har kendt personen. Derudover har musik og specifikke kunstnere/sange været vigtigt ift. at give plads til følelser og minder.

  Sia · 1. marts 2021 kl. 10:13 pm

  En sådan fin text. Det viktigaste för mig i sorg är att tänka att den speglar den betydelsefulla relation som varit. Har någon betytt mycket så gör det också ont när närheten försvinner. Sorgen är en spegling om att ha varit med om något stort och fint, att ge och få kärlek.

Mie · 1. marts 2021 kl. 6:28 pm

Selv havde jeg ikke taget stilling til døden før min svigermor fløj til himlen for en måned siden. Det var voldsomt pludseligt at blive konfronteret med noget så eksistentielt som døden – både i den gode og dårlige forstand. Som modellen så fint illustrerer har min kæreste og jeg befundet os i den tabsorienteret sorg, men er begyndt at bevæge os imellem de to områder. At kunne finde mening i noget som føles så meningsløst er meget givende, og vi nyorienterer os helt klart i forhold til at vælge vores fokus i livet. De dage hvor vi så særligt konfronteres med savnet forsøger vi bedst muligt at omfavne den, og minder os selv om at det er et udtryk for en stor kærlighed. Og så husker vi os selv på at min svigermor havde ønsket at vi er glade og taknemmelige, og derfor kan vi godt holde pauser fra sorgen – for os er det ikke længere ensbetydet med at vi ikke savner og længes.
Som psykologistuderende er der opstået en ny interesse indenfor sorg og bearbejdelse af denne, og jeg ville elske at læse de to bøger om emnet!

Mor Jakobsen · 1. marts 2021 kl. 8:57 pm

Jeg har mistet min lille knap to-årige pige under en operation. Det vigtigste har været, at vi i familien har hjulpet hinanden med at holde fast i alle minderne – at det altid har været naturligt at snakke om hende – blive ved med at fejre hendes fødselsdage osv. Det har også været en øvelse (men vigtigt) at give min egen sorg plads midt i børnefamilielivet, der kører videre. Og så har det været vigtigt, at pårørende er klar over, at de ikke kan gøre/sige noget forkert, da smerten ved at miste overskygger alt andet – og at det er helt ok, at ikke alle kan være i tabet sammen med en.. Det giver ikke grund til at sortere i venskaber og lignende. Som sørgende har man selv et ansvar – kan ikke bare forvente, at ens pårørende ved/kan gætte, hvad man har brug for!

Marie Christensen · 2. marts 2021 kl. 5:03 am

Elsker bøger

Anne Sofie · 2. marts 2021 kl. 6:09 am

Jeg har endnu ikke sørget over at miste i den fysiske verden. Jeg blev meget overrasket over det med faseteorien, men jeg synes omvendt også at det giver god mening! Jeg tænker at al den viden om sorg, er noget jeg tager med mig på mit arbejde på plejehjem, det det desværre ikke er noget vi får så meget undervisning i.

Sali · 2. marts 2021 kl. 8:24 am

Det er et mærkeligt shock at miste, fornyeligt mistede jeg min morfar, han var som en far. Han var en frisk 84 årig, men med en hengemt hjerteblodprop der bare tog ham ud af livet fra den ene dag til den anden! Jeg er glad for at han fik et godt langt liv! Men han måtte gerne have været her lidt endnu! Døden åbner op for dybe kærlige snakke!!! Det værste er når man dør for ung! Min ven begik selvmord for snart 5 år siden. Ham tænker jeg stadig ofte på… selvmord er så svært at være vidende til. Jeg ønsker stadig at jeg kunne have gjort mere! Men i mine drømme er han glad og det er en eller anden form for trøst! Jeg vil meget gerne læse de to bøger om sorg♥️

Julie · 2. marts 2021 kl. 12:57 pm

Min papfars bedste ven døde for lidt over fire år siden i en højresvingsulykke mellem ham og en lastbil. Han døde på stedet og efterlod os alle i chok. Jeg var ikke tæt knyttet til ham, men han betød rigtig meget for min papfar, som betyder rigtig meget for mig. At opleve den sorg så tæt på var virkelig overvældende, og der fik mig til at tænke på livet og de helt små valg. Jeg forlader f.eks. aldrig nogen i et skænderi. Jeg gør noget ud af at vedligeholde relationer og fortælle mine venner, hvor meget de betyder for mig. For midt i sorgen opdagede jeg, hvad der virkelig er vigtigt for mig. Døden er flygtig, og man ved ikke, hvornår den rammer. Men man må ikke gå og vente på den.

Anna · 2. marts 2021 kl. 9:49 pm

Det vigtigste for mig både i min sorg og i alle andre sammenhænge, er at tillade mig selv, at have det, som jeg har det. At give mine følelser plads, tid og udtryk. Følelser er ikke farlige, heller ikke når de gør ondt. Det har også været vigtigt for mig at lære at lade mig at ledsage; det kan synes lettest bare at vende sig indad, men når alt kommer til alt har jeg bedst af at lade andre træde til.

Maria · 3. marts 2021 kl. 5:33 am

På en forholdsvis kort periode mistede jeg flere. I forhold til sorgen, har det lært mig, at sorg er forskellig og kan se forskellig ud – og at den skal have den plads den kræver. Nogle har brug for at tale meget, andre har slet ikke brug for at tale før efter et stykke tid. Det er vigtigt at være omsorgsfuld over for en selv og forsøge at mærke sine egne behov og grænser og på en respektfuld måde få sagt fra og til. Musik, lange gåture, bøger som beskriver sorgen har hjulpet (jeg holder af Lotte Blicher Mørks bog “på en måde skal vi dø”). At huske at sorgen er kærlighedens pris hjælper. At holde den man har mistet i live gennem minderne – hjælper over tid. Husk, at vi alle mister. Det er menneskeligt at miste og det er menneskeligt at sørge.

Linda · 3. marts 2021 kl. 6:03 am

Det vigtigste for mig har været, at rykke tættere på de andre som også var tæt på personen.

  Psykolog Elena Leah · 16. marts 2021 kl. 8:00 am

  Kære Linda
  Interessant. Det er faktisk også noget af det, som Naja Marie Aidt beskriver som værende afgørende, når det hele blev svært.
  De bedste hilsener
  Elena

Hanne Tøfting Stefansen · 3. marts 2021 kl. 6:56 am

Jeg mistede min far meget pludseligt og uventet, da jeg lige var fyldt 21. Jeg tror det vigtigste for mig i sorgprocessen var erkendelsen af, at jeg ikke magtede at være i den store sorg hele tiden, men havde brug for humor, lethed, og hverdag sideløbende. I starten var jeg bange for at blive dømt, når jeg levede mit “almindelige” liv. Det var så vigtigt for mig, at ingen dømte mig!

  Psykolog Elena Leah · 16. marts 2021 kl. 8:00 am

  Kære Hanne
  Sikke en vigtig pointe, som understreger hvor vigtigt det er at huske at vi alle sørger forskelligt afhængig af alder, relation, psyke og meget mere.
  Tak for deling.

Amalie · 3. marts 2021 kl. 1:56 pm

Håbet og troen på livet, der fortsætter i alt der gror, samt kærligheden til mine nærmeste og mig selv, har været den vigtigste læring i processen, da jeg mistede min to dage gamle datter. Selvom min sorg over hende stadig er ny, har jeg lært, hvordan det er at miste mig selv, fordi jeg mistede hende – og hvad relationer og generelt ‘væren i verden’ betyder for mig. Jeg vil aldrig påstå, at sorg er godt for mennesker, men der er en værdi i oplevelsen og erfaringen, som jeg vælger at tro kan være konstruktiv, hvis den kan accepteres bare en my i hjernen og hjertet.

  Psykolog Elena Leah · 4. marts 2021 kl. 8:23 pm

  <3

  Psykolog Elena Leah · 16. marts 2021 kl. 7:58 am

  Kære Amalie
  Tak for din beretning og dine fine refleksioner. Du har vundet de to sorg-bøger. Jeg vil bede dig om at sende dit fulde navn og adresse til psykolog@elenaleah.dk og så sender jeg dig bøgerne inden for en uges tid.
  De bedste hilsener
  Elena

Anne · 5. marts 2021 kl. 7:08 pm

Det vigtigste er at møde andre mennesker, som tør at være med én i mørket og sorgen. Resten kommer med tiden!

Stephanie Appolone · 6. marts 2021 kl. 9:37 pm

Jeg mistede min mor for 2 måneder siden, som jeg ikke har haft kontakt med i mange år, og for mig var det vigtigt, at min proces blev accepteret af omverdenen. Det var vigtigt for mig, at det var OK, at jeg ikke var i “traditionel” sorg, men håndterede det på min egen måde.

Skriv et svar

Profilbillede pladsholder

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *