Idet jeg arbejder med 15-35årige er der en del af dem jeg snakker med, som stadig bor hjemme. Denne guide er til forældre, som har et barn under 20 år, som ikke trives, og som stadig bor hjemme.

Ungdomslivet er krævende

Alle faser i livet kræver sit, men ungdomslivet er noget helt særligt. Det er her vi som mennesker skaber vores identitet, det sociale fylder på en ny måde og hjernen er i fuld gang med afgørende modningsprocesser. Det er her meget af fundamentet for vores identitet, selvværd, personlighed og sociale kompetencer fastlægges og som kommer til at være afgørende for livet fremover. Hvordan vi ser på os selv – om det er med kærlige eller kritiske øjne – og hvordan vi placerer os i forhold til andre, kan ofte spores tilbage til vigtige situationer i ungdomsårene.

Der er ikke noget at sige til, at ungdomslivet er krævende. Der sker mange ting – man er igang med at finde ud af hvem man er og hvad man står for. Og hvem man er i forhold til andre. Meget er til forhandling, hormonerne farer rundt og samtidig skal man kunne følge med socialt, i skolen, derhjemme og på andre arenaer. Nogle gange kan det blive svært at holde styr på det hele og det er ikke sjældent, at man som ung kan komme ud for specifikke situationer, som gør det hele ekstra svært for én.

Hvornår bør man søge psykolog?

Alle forældre har selv været unge engang og oplevet svære ting. Det følger med og man har måske personligt erfaret, at det hele jo nok skal gå. Men nogle gange vil det være vigtigt at gribe ind og støtte den unge ekstra, for at negative oplevelser ikke kommer til at sætte sig og blive en del af den unges liv fremover.

Først og fremmest er det vigtigt at huske, at alvorligheden af et problem er en subjektiv sag. Hvis dit barn oplever at noget er særlig svært, vil det også deraf blive særligt påvirket af det. Det er derfor vigtigt at forsøge at se tingene fra den unges side.

Når man som forældre fornemmer, at ens barn har det svært, er det en god idé at spørge ind til den unge. Hvad er der på spil? Hvor meget bliver den unge påvirket af det? Hvor længe har det stået på og er det noget vi kan løse?  

Derudover kender du dit barn bedst og kan sammen med ovenstående spørgsmål overveje, hvor god barnet normalt er til at håndtere svære ting i livet. Hvordan har barnet det normalt humørmæssigt og er der sket nogle omvældende ting i den unges liv indenfor de seneste år.

Heldigvis oplever mange forældre at have en god relation til deres barn, hvor de kan snakke sammen om tingene. I har måske snakket om det løbende og du har måske som forældre forsøgt at trøste og komme med løsnigsforslag. Men problemet vedbliver og den unge er påvirket. I den situation kan du overveje, om det ikke vil være en god idé, at den unge får mulighed for at snakke med en psykolog.

Andre oplever, at det er sværere at nå ind til deres barn. Selvom man som forældre forsøger sit bedste, er relationen præget af konflikter og det er som om man konstant snakker forbi hinanden. Det er smertefuldt for både forældre og den unge, og man kan nogle gange føle, at man ikke kan kende sit barn længere. Det er ligeså normalt som billedet foroven. Forskellen er dog, at det her kan blive endnu sværere som forældre at hjælpe sit barn.

Hvad nu hvis jeg alligevel er i tvivl om, hvorvidt mit barn har behov for en psykolog?

Det kan nogle gange være svært at vurdere, om der er behov for en psykolog. Særligt hvis man ikke har prøvet at gå til en psykolog selv, ved man jo ikke, hvad det kan. Samtidig ved den unge heller ikke, hvordan psykologsamtaler fungerer og hvad det evt. kan give. I det tilfælde er I mere end velkomne til at kontakte mig. Det er ikke sjældent at forældre ringer mig op for at drøfte deres barns situation og høre min vurdering. Hertil kan man også høre om, hvordan terapi fungerer og hvad man kan forvente at få ud af det.

Jeg kan kontaktes på Psykolog@Elenaleah.dk Hvis I foretrækker en telefonisk samtale, så skriv gerne en mail, hvor vi aftaler et tidspunkt, hvor jeg ringer jer op.

Hvad skal jeg gøre, hvis mit barn ikke føler sig klar til en psykolog?

Det er normalt, at man kan synes det er pinligt og angstprovokerende at starte hos en psykolog. Det giver sådan set god mening, for hvis  man ikke har prøvet det før, ved man heller ikke hvad man går ind til. Det er vigtigt, at det bliver gjort i den unges tempo, og at man ikke presser på. Terapi har meget lidt chance for at virke, hvis man ikke har lyst til det.

Som forældre kan du snakke om idéen og fortælle, hvordan du forestiller dig det er at gå til psykolog. Du kan aftabuisere det ved fx at fortælle om andre der har haft glæde af psykologsamtaler, hvis du kender nogen. Du er velkommen til at lade den unge vandre rundt på min hjemmeside og få et indtryk af terapi og mig som psykolog. Eksempelvis skriver jeg om, hvordan terapi foregår her. Jeg har skrevet om dét at det kan føles pinligt at gå til psykolog her, og nederst på forsiden kan den unge se et billede af mig. Det kan for mange skabe lidt tryghed at få en fornemmelse af, hvem og hvad de skal ind til.

Det er vigtigt at give den unge tid i processen til at blive klar til terapi. Det vil sige, at du også skal snakke om andet og lade der gå dage mellem, at du bringer emnet op. Jeg lover dig for, at tanken om terapi nok skal rumstere hos den unge i mellemtiden.

Sådan kan jeg hjælpe dit barn

Det jeg kan tilbyde jeres barn er et rum, hvor barnet kan tale om lige det, det har behov for. De fleste har svært ved at dele alt med sine forældre, fordi de fx ikke vil bekymre dem, gøre dem sure eller kede af det. Det er helt normalt og det er vigtigt, at man som forældre accepterer det.

Når dit barn sidder over for mig, skal det ikke tage hensyn til mine følelser eller tanker. Jeg er neutral og rummer, hvad end dit barn går med af svære følelser og tanker. Mange unge oplever, at det er befriende og forløsende og allerede efter første samtale beskriver flertallet, at de føler sig lidt lettere end før de satte sig i stolen.

Som psykolog har jeg erfaring med at stille spørgsmål på en måde, som kan få dit barn til bedre at forstå sig selv og sin situation. Derudover har jeg bred viden om ungdomsliv og udfordringer i livet generelt. Dit barn vil deraf både blive klogere på sig selv og sig selv i forhold til det omkringliggende samfund. Derudover bruger vi meget tid på at kigge på løsninger og håb. For selvom dit barn kan have det rigtig svært og det måske har stået på længe, er der altid en måde hvorpå, det kan få det bedre igen. Det er min fornemmeste opgave, at hjælpe det på vej med netop det.

Det praktiske

Du er som forælder velkommen til at komme sammen med dit barn. Det kan for mange være betryggende at have en forælder med første gang. Jeg viser jer rundt før vi går igang. Som forælder har du mulighed for at deltage i samtalen det første kvarter, så længe den unge også ønsker dette. Herefter er der to rolige venteværelser, hvor du kan tage plads, og ellers er der både butikker og caféer i nærheden.

Har du spørgsmål eller er der noget der virker uklart, er du til enhver tid velkommen til at kontakte mig på Psykolog@Elenaleah.dk