I vores praksis oplever vi, at parterapi for unge bliver mere og mere udbredt. I parterapi er parforholdet i fokus, og hvor begge parter er til stede i terapirummet sammen med psykologen. Men det er meget mere end det. For i parterapi bliver man ikke kun klogere på forholdet til ens kæreste, man bliver også klogere på sig selv. Mere om det senere.

Parterapi for unge giver god mening

Hos Elena Leah & Psykologerne er vi specialiserede i unge (15-35årige). Vi er selv unge og ved, hvordan det er at navigere rundt i denne verden. Samtidig har vi faglig og praktisk viden omkring ungdomslivet, som vi finder vigtigt i arbejdet med unge par.

I takt med at det er blevet mere normalt at gå til psykolog, og at folk forstår, at det også er helt almindelige mennesker med helt almindelige problemer, som opsøger psykolog, er parterapi for unge også blevet mere udbredt. Og det giver god mening.

For de fleste sker der meget på kærlighedsfronten, når man er ung. Det er her, at vi alle oplever vores første forelskelse, første kæreste, første kærestesorger og den første vi bor sammen med. (Læs mere her om romantiske relationer og forelskelse). Måske opleves endda utroskab, svigt og i værste tilfælde vold for første gang.

Ligeså dejligt, som et forhold kan være, ligeså svært og drænende og endda ødelæggende kan det være. Som ung er vi stadig ved at finde ud af at navigere i livet, og dette gælder ikke mindst parforholdet og de romantiske relationer. Mange bruger årtier på at lære, hvad det overhovedet vil sige at skabe, og medskabe, et sundt og konstruktivt parforhold – hvis man altså overhovedet lærer det. For et godt parforhold kræver opmærksomhed og arbejde. Uanset hvor meget man elsker hinanden. Det kan koste mange forsøg og man kan slå sig så hårdt undervejs, at man måske aldrig tør indgå i et forhold igen. Og mange oplever, at de problemer de oplevede i et forhold, nærmest følger med i det næste.

Ved at gå i parterapi som ung, kan du hurtigere få styr på, hvad det egentligt kræver at have et velfungerende parforhold. Og mere specifikt: Hvad det kræver specifikt af dig og netop din partner. Den rejse vil vi meget gerne hjælpe jer med. Er I i tvivl om parterapi er noget for jer, så tilbyder vi en 20 minutters gratis og uforpligtende samtale først. Her kan I møde psykologen, fortælle lidt om jeres forhold og høre om psykologens input til, hvordan I kan få et stærkere forhold og hvordan psykologen kan hjælpe jer med det.

Er du eller din partner i tvivl om, hvorvidt parterapi er noget for jer, kan det være en fin idé at læse dette indlæg sammen.

Årsager til at starte i parterapi


Der kan være mange gode grunde til at starte i parterapi;

  • Parterapi kan styrke kommunikationen og intimiteten og dermed forebygge alvorlige kriser.
  • Mange par har brug for hjælp til at bryde fastlåste dynamikker eller tilbagevendende konflikter.
  • Andre bruger parterapi til at tage vigtige beslutninger sammen og til at tale om fremtiden – fx hvis man er uenige om, hvorvidt man skal have børn eller hvor i verden man skal bo.
  • Parterapi kan også være gavnligt til at støtte par i afklaring om hvorvidt forholdet skal fortsætte. Eller støtte parret i at overkomme svigt eller kriser i relationen.

Parterapi kan derfor være meget forskellig afhængigt af hvad du og din partner ønsker hjælp til.

Parforholdets dynamikker

En vigtig del af parterapi er, at I som par gennem det terapeutiske arbejde, kan blive mere bevidste om jeres dynamikker. Dynamikker handler om den særlige måde vi er sammen på, og de roller vi har overfor vores partner i forskellige situationer.

I sunde parforhold føler vi ofte, at vi komplementerer vores partner. Altså har vi oftest ikke de præcist samme styrker og svagheder, men i stedet kan vi føle os stærkere sammen med vores partner. Parforholdsdynamikker kan dog ligeledes blive usunde og relationen kan blive ulige. Somme tider kan vi blive polariserede på nogle af de områder vi tidligere følte komplementerede hinanden.
Et simpelt eksempel kan det være et par, hvor den ene er god til at være spontan og ubekymret, mens den anden er god til at planlægge og være velforberedt. Tilsammen kan parrets evner komplementere hinanden. Den velforberedte kan hjælpes til at være mere spontan, mens den ubekymrede kan hjælpes til at være mere velforberedt. Er der balance i dynamikken, kan parterne drage fordel af hinandens evner og lære af hinanden.
Over tid kan der dog nemt opstå en polarisering. Pludselig er den velforberedte aldrig spontan længere, fordi partnerens spontanitet giver dem en følelse af at de er nødt til at bekymre sig og sørge for planlægningen. Omvendt kan den ubekymrede føle, at deres behov for spontanitet øges af partnerens planlægning, og dermed gøre, at denne helt stopper selv at planlægge. I en polarisering kommer partnerne til at indtage hver deres modsatrettede rolle. Den type roller føles oftest frustrerende og klaustrofobisk. I den proces kan begge parter komme til at føle sig forkerte på hver deres måde. Og somme tider kan det føles som om den anden er skyld i polariseringen; “Jamen, jeg bliver jo nødt til at planlægge det her, så vi ved hvad vi skal. Du gør det jo ikke.” “Præcis. Du planlægger alt, så der er slet ikke behov for at jeg gør det!”.

Er I først havnet i en uhensigtsmæssige parforholdsdynamik, kan det være rigtig svært at bryde dynamikken igen. Første skridt mod at ændre dynamikkerne og rollerne er at få øje på dem. Jeres psykolog vil hjælpe jer med at italesætte jeres mønstre og dynamikker. I denne proces oplever mange at få en bedre forståelse både for sig selv og for sin partner. Denne forståelse kan hjælpe jer med at være på samme hold når dynamikkerne skal ændres, frem for at kæmpe mod hinanden fra hver jeres pol.

Parforholdets kommunikation – det er ofte i uklarhed at konflikter opstår

En anden vigtig del af parterapi er at styrke jeres kommunikation. Mange konflikter opstår eller forværres af uhensigtsmæssig kommunikation. Der kan være mange grunde til, at det er vanskeligt at kommunikere i parforholdet. Måske er det svært at mærke, hvorfor I har det som I har det. Det kan være svært at mærke præcist hvorfor fx jalousi eller vrede opstår i visse situationer. Nogle gange kan vi også have svært ved at forstå hvorfor vores partner handler som de gør. Ofte kan situationer derfor føles uklare eller uforståelige for os. Det er tit i forbindelse med uklarhed at konflikter opstår.

Konflikter har potentialet til være både ødelæggende og opbyggende. Mange er nervøse for at have konflikter i parforholdet, fordi konflikter oftest konfronterer noget sårbart. Vi er måske vant til at beskytte og skjule sårbarhed, men det er typisk gennem sårbarhed at vi nærmer os hinanden og skaber stærke relationer. Ofte kræver det dog øvelse at håndtere konflikter på en måde, der giver sårbarheden plads. I stedet kan man komme til at eskalere konflikter og såre hinanden. Sårende konflikter opstår i de fleste parforhold. Det kan dog tage overhånd og gøre det svært at leve sammen. Mange par vil opleve perioder, hvor det er sværere at leve sammen end andre. I nogle tilfælde kan konflikter dog udvikle sig til at skabe en belastende og usund relation.

! Usunde relationer varierer i alvorlighed og sværhedsgrad, men indbefatter i værste fald vold. Vold i parforholdet kan se ud på forskellige måder, herunder psykisk, fysisk, materiel, seksuel, økonomisk og digital vold. Enhver form for vold i et parforhold er uacceptabelt, og har alvorlige konsekvenser for både offer og udøver. Oplever du vold i parforholdet opfordres du til at søge hjælp hos Levudenvold.dk !

Er du i tvivl om du bliver udsat for vold, kan du læse mere om hvad vold i parforhold indbefatter her.

Kriser og livsvalg

Uanset om du er i et parforhold eller ej, kan du opleve at stå foran livskriser eller afgørende beslutninger. Både livskriser og livsvalg kan opstå med udgangspunkt i eller uden for parforholdet. Det er dog sjældent, at en krise eller afgørende valg ikke får betydning for parrelationen og pardynamikken. Måske særligt i ungdomslivet skal du træffe store valg og livsbeslutninger, der potentielt får betydning i parforholdet. Hvad stiller man fx op når den ene vil flytte på landet og den anden vil bo i byen? Eller hvis den ene ønsker at få børn og den anden ikke vil? Dertil kan det være svært at navigere i kriser eller fastlåste konflikter. Hvordan genfinder man tillid efter store svigt? Hvad gør man hvis én har lyst til sex oftere end den anden?

Disse typer uenigheder og kriser kan være udfordrende at arbejde med i parforholdet. I parterapien vil psykologen hjælpe jer med at skabe et trygt rum, hvor I støttes i at give tvivlen og sårbarheden plads. Parterapi kan facilitere en samtale, hvor muligheden for at nærme jer hinanden øges.

Klogere på dig selv, din partner og jeres relation

I parterapien er det vigtigt, at begge parter forsøger at gå ind med en åben indstilling. I parterapi arbejdes der både med jer selv og jeres relation. Terapien har derfor potentialet for at både du, din partner og jeres relation kan udvikle sig. Gennem det terapeutiske arbejde får I mulighed for at kigge indad, og lære jeres egne individuelle mønstre at kende. Det er både spændende og lærerigt. I får også mulighed for at forstå, hvordan jeres mønstre påvirker hinanden og jeres relation. Og får hjælp til at få et fælles sprog til at håndtere jeres dynamikker og udfordringer.
Parterapi kan derfor være givende både i forhold til at styrke fundamentet mens du og din partner står et godt sted sammen, og til at håndtere jeres udfordringer, når samlivet er blevet svært.

Vi vil meget gerne hjælpe jer med jeres parforhold. Hvis I føler jer klar til jeres første session, kan I bestille en tid med det samme her, eller også kan I gratis og uforpligtende bestille en gratis kemisamtale her. Under en gratis kemisamtale, får I mulighed for at møde jeres psykolog. I kan fortælle lidt om, hvad der er på spil i jeres relation og måske ved I endda, hvad I ønsker hjælp til. Psykologen vil fortælle om rammerne for parterapien og hvordan I sammen kan arbejde jer ud af jeres udfordringer.

Bemærk: Vi er af den overbevisning, at kærlighed ikke kender grænser. Alle slags kærlighedsrelationer fortjener opmærksomhed og støtte.